Tudomány és Művészet Kórélettana című kurzus nyilvános előadása

Helyszín: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Budapest Nagyvárad tér 4.

Dátum: 2017.03.01.

Időpont: 16:40