Az Egészségtudományi Kar (ETK) adott otthont az Akadémiai Könyvkiadó gondozásában megjelenő, egészségfejlesztéssel foglalkozó könyv konferenciával egybekötött bemutatójának.

“Az Egészségfejlesztés és nevelés. A kortársoktatás pedagógia módszertana elméletben és gyakorlatban” c. könyv szerkesztői Dr. Feith Helga Judit tanszékvezető főiskolai tanár, valamint Dr. Falus András professor emeritus, akadémikus, az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság elnöke. A 37 szerzős tanulmánykötet célja, hogy átfogó – történeti, neveléstudományi, népegészségtani, epigenetikai, gazdasági, jogi, szociológiai – megközelítésben mutassa be az egészségfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit, különös fókusszal a kortársoktatásra, mint lehetséges egészségfejlesztési módszerre. A könyvben a hazai kortársoktatói egészségfejlesztési programok mellett megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott TANTUdSZ program receptgyűjteménye is, mely több mint 160 játékleírást tartalmaz, korosztályonként specifikáltan, négy tematikai (kézhigiéné, folyadékfogyasztás, internetbiztonság és alapszintű újraélesztés) egységben.

A konferenciával egybekötött könyvbemutatót Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja, valamint Dr. Patkós András akadémikus nyitotta meg. A program résztvevői Dr. Balázs Péter ny. főiskolai tanár, Dr. Tompa Anna professor emerita, Dr. Sinkó Eszter gazdasági dékánhelyettes, valamint Dr. Nagy Lászlóné adjunktus előadásait hallgathatták meg.

Forrás és fotó: Egészségtudományi Kar

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.