Összesen 3302 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az alapításának 250 éves évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetemen. A Művészetek Palotájában rendezett tanévnyitón Dr. Merkely Béla rektor történelmi jelentőségűnek nevezte a 2019/20-as jubileumi tanév elindulását a magyar és az európai orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyítás szempontjából. Az ünnepi beszédeket a hallgatók fogadalomtétele követte három nyelven, magyarul, angolul és németül.

A Semmelweis Egyetem védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási és tudományos teljesítmény és gyógyító szolgálat jelképévé vált – fogalmazott a jubileumi tanévnyitón mondott beszédében Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. „Ezt azok a nemzetközi rangsorok is bizonyítják, amelyek alapján a hazai egyetemek közül rendre az első helyen szerepel a Semmelweis Tudományegyetem” – mutatott rá, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az egyetemi klinikákat is nagymértékű bizalom övezi. Dr. Palkovics László úgy vélte, mindez egy kiváló alap a további fejlődés gyorsítására. A semmelweisi örökségre és alapokra építve a kormány támogatásával egy komplex és átfogó stratégiai fejlesztés – a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt – keretében fogjuk a tudományegyetemet a 21. századi elvárásoknak megfelelő szintre emelni – jelentette ki. Hozzátette: az idén januárban elkezdett projekt, valamint a felsőoktatási fejlesztési program további elemeinek megvalósítása elengedhetetlen annak a célnak az eléréséhez, hogy a világ TOP 100 egyeteme közé kerüljön a Semmelweis. Az átfogó fejlesztés lehetővé teszi az oktatás, kutatás és innováció, betegellátás hármas egység mindegyik elemének megerősítését – mutatott rá.

„Az intézmények egymás közötti kooperációja, továbbá a kutatási hálózatokkal és a vállalatokkal történő hazai és nemzetközi szintű szoros együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy egyrészt növeljük az oktatás színvonalát és versenyképességét, másrészt megsokszorozzuk az egészségügyi és gyógyszeripari fejlesztéseket és innovációt” – jelentette ki a miniszter. Elmondta: Magyarország gazdasági versenyképességének növelése érdekében a 2018-2022 közötti időszakban a felsőoktatási ökoszisztéma résztvevőivel közösen kívánják továbbfejleszteni a felsőoktatást. A cél, hogy nemzetközi szinten láthatóvá váljanak a tudományegyetemek, és erősödjön ezen intézmények európai együttműködése. A célok eléréséhez tovább kell egyszerűsíteni a működést, meg kell találnunk a legmegfelelőbb fenntartói modelleket – mutatott rá.

„A magyar és az európai orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyítás tekintetében történelmi jelentőségűek ezek a pillanatok” – mondta Dr. Merkely Béla rektor a jubileumi tanévet megnyitó beszédében. Emlékeztetett arra, hogy a 2019/20-as akadémiai évvel nemcsak az egyetem alapításának 250 éves évfordulója előtt tisztelgünk, hanem a szervezett orvosképzés hazai elindulására is emlékezünk, és figyelünk mindarra, amit az elmúlt negyed évezred orvosai és tudósai cselekedtek. Rájuk alapozva formáljuk nemzetünk egészségügyét a jövő orvosainak, fogorvosainak, gyógyszerészeinek, egészségügyi szakembereinek, menedzsereinek, konduktorainak képzésével, a jövő egészségügyi modelljét bemutatva nekik – fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy erre kötelez a Semmelweis Egyetem „családfája” is, vagyis az ide köthető meghatározó személyiségek, mint Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, Hugonnai Vilma, Schoepf-Merei Ágost példamutatása is. A rektor rámutatott: 250 év alatt épült és vált azzá az egyetem, amilyennek ma ismerjük: hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő felsőoktatási intézménnyé, az orvos- és egészségtudományi oktatás, innováció és gyógyító ellátás büszke zászlóshajójává, ahol a magyarországi orvostudományi hallgatók 36 százaléka, az egészségtudományi hallgatók 35 százaléka, a külföldi hallgatók 34 százaléka, összesen közel 12 000 hallgató jár.

A rektor szólt elsődleges célkitűzéséről, hogy a következő tíz évben a nemzetközi rangsorokban a legjobb száz, szakterületén Európa legjobb öt gyógyító felsőoktatási intézménye közé kerüljön az egyetem, amely – mint emlékeztetett – a Semmelweis XXI. századi Fejlesztési Programnak köszönhetően is hatalmas fejlesztések előtt áll. Kitért arra, hogy a gyakorlati oktatást előtérbe helyező új kurrikulum a jubileumi tanévben lép életbe, így már az új elsőéves hallgatók is részesei lesznek. Hangsúlyozta azt is, hogy a jubileum évében a 250 éves Semmelweis Egyetem a prevenciót középpontba helyező szemléletformálás élére kíván állni. „A betegség nem a kórházban kezdődik, és mi az egészségre esküszünk, a mi hivatásunk az egészség” – mondta. Mindemellett megerősítjük egyetemünk nemzetközi képzését is – jelentette ki a rektor, külön köszöntve az idegennyelvű képzésben résztvevő új hallgatókat is.

A jubileumi év elsőéveseihez szólva Dr. Merkely Béla hangsúlyozta: fontos és jó döntést hoztak, amikor egyetemünket és a szeretettel szolgáló, segítő ember hivatását választották. „A ránk bízottaknak, betegeinknek a javát, üdvét, tevékenyen kereső szeretet az, amely választott hivatásunk kulcsa” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a szeretet ad napról napra erőt is, amely az újabb és újabb innovatív, gyógyulást segítő megoldások kidolgozására ösztönöz. Legyenek büszkék arra, hogy Önök mától Semmelweis Polgárok! – mondta az egyetem új hallgatóinak.

„Budapest várja és szívesen látja a tudást építő fiatalokat” – emelte ki beszédében Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A nagy elődök munkássága azt példázza, hogy a hagyomány, a tudás, a szakmai alázat és az ezeken alapuló szakadatlan fejlődés alapozzák meg az orvosképzés irányvonalait – vélekedett.

Bejelentette: a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából a főváros és az egyetem úgy döntött, megújítják a 2011-ben kötött együttműködési megállapodásukat. Az új szerződés Budapest színvonalának előremenetelét és a Semmelweis Egyetem működésének segítését egyaránt szolgálja. Az egyetem sokoldalú és magas színvonalú szakmai ismereteivel, oktatási módszertanával a jövőben is segítséget nyújt a Fővárosi Önkormányzat terveinek, programjainak kidolgozásához, az önkormányzat pedig a lakossági szolgáltatások terén szerzett tapasztalataival, információival és kiterjedt kapcsolatrendszerével segíti a Semmelweis Egyetemet – részletezte Tarlós István. Mint fogalmazott, a megújított megállapodással a gyakorlati együttműködésen, a partnerségen túl Budapest Önkormányzata a Semmelweis Egyetem iránti elismerését is kifejezésre kívánja juttatni. A jubileum tiszteletére az M 3-as metró Klinikák állomása a Semmelweis Egyetem – Klinikák nevet viseli majd.

Dr. Tarlós István és Dr. Merkely Béla a tanévnyitó ünnepélyes keretei között írták alá az együttműködési megállapodást. 

A beszédeket a hallgatók fogadalomtétele követte három nyelven, magyarul, angolul és németül.

Ezt követően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület vezetője mondott beszédet, amelyben utalva a Pető András Kar Kovászna megyei Illyefalvára kihelyezett képzésére, köszönetet mondott mindazoknak, akik – mint fogalmazott – a távoli végeken is vállalták a magyar nyelvű oktatást.

„250 év elteltével együtt adhatunk hálát azért, hogy immár két és fél évszázada létezik felsőfokú magyar orvosképzés. Mi, erdélyi magyarok, most azért is hálát adunk, hogy a 250 évből az első 150 évben együtt meneteltünk és éltük át az intézményteremtés minden gyötrelmét és örömét. De azért is hálásak vagyunk, hogy az utolsó 100 esztendőben heroikus küzdelmek árán ugyan, de még mindig van magyar orvosképzés Erdélyben, Marosvásárhelyen” – mondta.

A hallgatók figyelmét felhívta arra, hogy a gyógyítás első lépésben egy olyan bizalmi légkör megteremtését jelenti, ahol a betegben megszülethet az a döntés: élni és gyógyulni akar.

A Hallgatói Önkormányzat nevében Hegedüs Tamás elnök köszöntötte a frissen felvett hallgatókat. Arra biztatta az elsőéveseket, hogy higgyenek magukban, és abban, hogy közösségben, egymást segítve a legnehezebb feladatokat is megoldják majd. Kiemelte, hogy az új hallgatók Európa egyik legjobb egyetemére nyertek felvételt, ahol olyan paradigmaváltás indult el, melynek alapja a gyakorlatias, a beteget a középpontban helyező oktatás és a hallgatóbarát szemlélet, ötvözve a múlt hagyományainak tiszteletével.

 Az ünnepségen Dr. Merkely Béla Pro Universitate Díjat adott át Dr. Szuromi Szabolcsnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem leköszönő rektorának. Ismertették a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából ezüst és színesfém emlékérméket bocsátott ki az ünnepségen. Dr. Patai Mihály, az MNB alelnöke elmondta: a Semmelweis Egyetem megnevezésű 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft-os színesfém változatát Szabó Virág szobrászművész tervezte. Az emlékérmék névértékük erejéig ugyanúgy törvényes fizetőeszközök, mint a forgalomban lévő fémpénzek, ugyanakkor elsődleges szerepük a figyelemfelkeltés, hazánk tudománytörténeti jelentőségű évfordulójára és az egyetemen folyó magas színvonalú oktatási, kutatási és gyógyítási tevékenység elismerésére – hívta fel a figyelmet az alelnök. Az emlékérmék korlátozott példányszámban jelennek meg: maximálisan 5-5000 darab készíthető belőlük.

Dr. Patai Mihály az emlékérmék első tiszteletpéldányait Dr. Palkovics Lászlónak, Tarlós Istvánnak, Dr. Merkely Bélának, Dr. Szász Károly kancellárnak, valamint Szabó Virág tervezőnek és Kovács Eszternek, a kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatónak, az emlékérmék tematikai szakértőjének adta át.

Az ünnepélyes tanévnyitó zárásaként a Medikus Zenekar Johannes Brahms Akadémiai Fesztiválnyitányát adta elő.

A jubileumi tanévnyitón az egyetem 250 éves tradíciója előtt tisztelegve, az eredeti, muzeális jelentőségű egyetemi tisztségjelvények kerültek a színpadra. A hallgatók az elődintézménynek számító Nagyszombati Egyetem orvoskara számára 1772-ben készíttetett eredeti jogarra tettek esküt, a rektor pedig az eredeti orvoskari láncot viselte, amelyet I. Ferenc 1819-ben ajándékozott a Pestre költözött egyetem számára.

Galéria

38kép

A jubileum alkalmából a hallgatókat további programok is várták, így voltak információs standok, szendvicsebéd és zene is, utóbbiról a Hallgatói Önkormányzat gondoskodott. Emellett az ünnepséget követően az új hallgatók a MÜPA előtti területen élőképet alkotva ábrázolták a 250-es számot. A tanévnyitón indult útnak a „Levelek a jövőnek” kezdeményezés, amelynek keretében a jövő Semmelweis Polgárainak szóló üzenetek helyezhetők el, a gyűjtőládák megtalálhatók majd a tízhónapos programsorozat különböző rendezvényein. Az összegyűlt leveleket az egyetem 300. születésnapján, 50 év múlva nyitják majd ki.  

A 2019/20-as tanévben összesen 3302 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a hat karon, köztük 875-en az angol és a német nyelvű programban tanulnak majd.

Az ünnepség teljes egészében visszanézhető ide kattintva.

Dobozi Pálma
Fotó: Adrián Zoltán; Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.