A graduális képzés átalakításának egyik alapvető célja, hogy nagyon jó tudású, gondolkodásra és döntésre képes leendő orvosokat képezzünk – mondja Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar új dékánja, aki a szeptembertől induló curriculum reform kidolgozásában rektori biztosként vett részt az elmúlt bő fél évben. Dr. Kellermayer Miklós számára rendkívül fontos a hallgatócentrikus szemlélet, a hallgatókat támogató rendszerek fejlesztése, a közösségépítés. Az oktatók legfontosabb küldetése, hogy példaképekké váljanak a hallgatók számára, és így segítsék az új generáció szemléletformálását – vallja.

A curriculum reform teljes körű bevezetése, hatékony pályára állítása a legfontosabb feladata Dr. Kellermayer Miklósnak, az Általános Orvostudományi Kar július 1-jével kinevezett új dékánjának. Mint elmondta, a megújuló curriculum szerkezetének kidolgozásával közvetlenül a kari tanács 2018. októberi, dékáni pályázatát támogató döntését követően bízta meg rektori biztosként Dr. Merkely Béla, aki közvetlenül is részt vett a munkában. Az új dékán úgy véli, bátorság kellett a változtatáshoz, ennek a nagyívű, a rektor által meghirdetett programnak a keresztülviteléhez. Ugyanakkor – bár a szerkezet változik – tartalmilag nem állt a feje tetejére a tanrend, hiszen építünk a jó tradícióinkra – hangsúlyozta. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a hatékony és letisztult új curriculumban sikerült precízen megfogalmazni a célokat, így például azt, hogy a graduális oktatást úgy kell átalakítani, hogy nagyon jó tudású, gondolkodásra és döntéshozásra képes leendő orvosokat képezzünk. A döntéshozáshoz bátorság kell, ez egy szemléletbeli kérdés, amit személyes példamutatással lehet elérni, átadni – emelte ki. Nekünk oktatóknak, és majd később a hallgatóknak is, az kell legyen a legfontosabb küldetésünk, hogy példaképekké váljunk – fogalmazott. A szemléletformáláshoz szükséges az is, hogy a klinikai modulban kiemelt szerepet kapjon a kiscsoportos oktatás, lássák a hallgatók, hogyan hozzuk meg ezeket a döntéseket – teszi hozzá. A letisztult struktúrában az elméleti, preklinikai, majd a klinikai modulba tartozó tantárgyak egymásba szövődően következnek, a belső redundanciák minimalizálására törekedtek. Dr. Kellermayer Miklós elmondta azt is, hogy január óta minden intézetbe és klinikára ellátogatott. Elsősorban leendő dékánként, de rektori biztosként is fontos volt számára, hogy megszólítsa a kari közösségeket, beszélgessenek a problémákról és a közös célokról.

Az új curriculummal kapcsolatban kiemelte még, hogy szeptembertől létrejön a tiszta blokkok rendszere a klinikai modulban, a hallgatók egy nap egy képzőhelyen lesznek, aktív fókuszált jelenléttel együtt lüktetnek, lélegeznek a klinika életével – mutatott rá, hozzátéve, hogy a héten közbeiktatott szabadnapokon pedig tudják végezni az egyéb tevékenységeiket (pl. TDK- és demonstrátori munka). A dékán fontosnak érzi a demonstrátori rendszer erősítését, ami egyrészt megalapozza azt, hogy a hallgatók később jó oktatókká váljanak, de a jelenlegi oktatók növekvő terhein is enyhíteni tud. Az új curriculum – amely szeptembertől bevezetésre kerül a magyar képzésben 1. 3. 4. és 6. évben – összességében nagyon hallgatóbarát lett, de egyúttal biztosítja, hogy a hivatásukra felkészítő, magas értéket hordozó oktatást kapjanak az itt tanulók – jelentette ki a dékán, aki számára a hallgatóközpontúság általánosságban is nagyon fontos. Mint elmondta, két gyermeke már orvosként végzett, egyikük kutatóorvos, másikuk PhD-hallgató, míg a legkisebb most lesz másodéves az ÁOK-n. Így az ő szemükön keresztül is beleláthatott, hogy milyen nehézségekkel küzdenek az orvostanhallgatók, mennyire próbára teszi őket a képzés. Dr. Kellermayer Miklós fontosnak tartja, hogy átsegítsék a nehézségeken a hallgatókat, szellemi és lelki értelemben is.

Kiemelt feladatai között említette a hallgatói támogatórendszerek fejlesztését is, így például egy átlátható, a hallgatókat és oktatókat is segítő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat létrehozását, az órarendtervezés és az elektronikus rendszerek fejlesztését. Utóbbi terület személyesen is fontos számára, és az oktatásmódszertani fejlesztésekben is szeretné, ha megjelenne a modern informatikai eszköztár (pl. applikációk, számítógépes szimulációs programok). Az oktatásmódszertan egyébként is kulcskérdés számára, hiszen – mint mondja – folyamatosan változó korban kell nagyon hatékonyan oktatnunk. Erősen támogatja a skill típusú oktatás továbbfejlesztését, a karon már elindult belső ösztönző, honoráló rendszer, valamint a hallgatói visszajelzési rendszer magasabb szintre emelését. Utóbbiról elmondta: a reformmal kapcsolatban is nagyon fontos, hogy őszinte tükröt tartsanak eléjük a hallgatók.

Elengedhetetlennek érzi, hogy találkozási pontokat biztosítson a magyar és a nemzetközi hallgatók számára, akár a képzés keretein belül is. Kulcsfontosságúnak tartja ezért is a közösségépítő programokat, és azt, hogy legyen dialógus a hallgatói közösséggel. Mint mondja, az ő ajtaja nyitva áll, rendszeresen tart majd fogadóórát és dékáni fórumokat is tervez. Kitért a családbarát szemlélet fontosságára is, és arra, hogy ha valaki igent mondana a gyermekvállalásra már az egyetemi évek alatt, ebben az egyetemi struktúra ne akadályozza, kapjon segítséget akár egyéni tanrenddel.

Szólt arról, hogy a tudományos kutatás kiemelten fontos szerepet játszik az életében, saját kutatásait új feladatköre ellenére is minden áron folyatni fogja, emellett – bár a területet összegyetemi szinten a rektorhelyettes felügyeli – dékánként mindent megtesz, hogy a maga eszközeivel segítse a tudományos kutatás fejlesztését, az innovációt. Fontos, hogy megjelenjenek olyan mechanizmusok, amik túlmutatnak egy-egy intézet keretein, például közös facilitások, együttműködések. Létfontosságúnak tartja a hazai és nemzetközi orvosképző műhelyekkel a kapcsolattartást, az élénk és termékeny dialógust.

Dr. Kellermayer Miklós kérdésünkre elmondta, az egyetem rektora és az egyetemen belül egy főleg klinikusokból álló hasonló értékrendet és pozitív, szárnyaló energiákat felmutatni igyekvő oktatói tudományos közösség szólította meg, erre válaszul pályázta meg a dékáni posztot.

Dobozi Pálma
Fotó: Tuba Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.