„Ez a klinika az otthonom, sokszor töltöttem itt nappalokat és éjszakákat, ügyeltem havonta 9-szer” – mondta dr. Merkely Béla, aki 2012 óta a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója. Rektori tisztsége mellett is havonta 3-4 ügyeletet vállal, klinikai napjain reggel 7 és este 9 között dolgozik. „Büszkeség, hogy a Semmelweis Egyetem rektora vagyok, de ezt gyakorló orvosi hivatásom mellett vállaltam; szeretek az Üllői út 26-ban is lenni, ám arra az épületre munkahelyként tekintek, a városmajori klinikát viszont otthonomnak érzem” – vélekedett.

Bár a klinikai napok jelentős részét a műtőben tölti, az igazgatói irodája az egyik kedvenc helye. A falakon és a polcokon lévő oklevelek, kupák, érmek részben személyes tárgyak, részben sportolóktól kapott ereklyék, vagy szakmájukban elismert emberektől kapott különleges emlékek. Mint rávilágított, az asztalánál ülve az általa tervezett és építtetett Cardiovascularis Centrumot látja szemben, de innen szemlélheti az udvaron át sietve közlekedő, szorgalmasan dolgozó kollégákat, balra nézve pedig azt a Kísérleti Kutató Laboratóriumot látja, ahol korábban maga is végzett kísérleteket, és dr. Juhász-Nagy Sándorral beszélgetett. „Mindeközben pedig itt ülök azon a helyen, ahonnan dr. Szabó Zoltán irányította a klinikát – ezt a szobát átjárja a nagy elődök szellemisége, akiknek példája mindig is meghatározó volt számomra” – tette hozzá.

A családias, otthonos közegről szólva még elmondta, hogy a jelenleg itt dolgozó orvosok nagy részét ő vette fel, sokan a tanítványai voltak, akik között már professzor is van. Mivel 7 éves fia a klinikával szemben álló Kós Károly Ének-zene Emelt Szintű Általános Iskolába jár, ezért a nap végén gyakran bejön a klinikára, és lógatja a lábát édesapja székében.

Az udvaron sétálva elmondta, hogy a Cardiovascularis Centrum azért is áll közel hozzá, mert az épület megvalósításával, és a katéteres infarktusellátás bevezetésével tudták elérni, hogy a közép-magyarországi régióban 60 százalékkal csökkent az infarktus okozta halálesetek száma.

Galéria

9kép

A klinika egyedülálló hibrid műtőjét bemutatva hangsúlyozta: jól tükrözi azt az eszmeiséget és interdiszciplináris munkásságot, melyet dr. Szabó Zoltán egész életében képviselt, ezért is nevezték el róla a helyiséget.

Bár a városmajori klinika földrajzilag távol esik az egyetem pesti épületeitől, ő és elődei – akik szintén betöltöttek egyetemi közéleti tisztségeket is – a Semmelweis Egyetem szerves részeként, az egyetem fejlődésének aktív szereplőiként tekintettek magukra – tette hozzá dr. Merkely Béla. „Az egyetem olyan közeg, amit a hazámhoz tudok hasonlítani: minden, amit az egyetemért tettem, egyenlő azzal, amit a hazámért tettem. Nem vágyom ennél többre.”

Keresztes Eszter
Fotó: Ancsin Gábor

Cikksorozatunkban egyetemi polgárokat kérünk arra, hogy mutassák meg a kedvenc egyetemi helyszínüket. Az alapítás 250. jubileuma alkalmából indított sorozat további részei megtekinthetők a Semmelweis 250 honlapon.

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.