a Semmelweis Egyetem
17 nap
2 óra
51 perc
40 mp

A 48-as hősöktől ihletet kapva kell tudnunk megfogalmazni, milyen egyetemet szeretnénk építeni a következő negyed évezredben – mondta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget megnyitó köszöntőjében Dr. Merkely Béla rektor. A megemlékezésen Dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd az egyetem csaknem 150 munkatársa, hallgatója vehetett át elismerést.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn” – Gróf Széchenyi István szavaival nyitotta meg Dr. Merkely Béla rektor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. Mint köszöntőjében fogalmazott: az idén alapításának 250. évét ünneplő Semmelweis Egyetem életében kiemelt jelentőséggel bír az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, ugyanis, ha erre az időszakra gondolunk, akkor azokra az elődökre is emlékezünk, akik aktív részesei voltak a forradalmi eseményeknek, de emellett saját szakterületükön, az orvoslásban is forradalmat hajtottak végre a maguk korában. Példaként említette többek között Balassa Jánost, Markusovszky Lajost, Lumniczer Sándort, akik amellett, hogy szerepet vállaltak az 1848/49-es eseményekben, mind tagjai voltak annak, a Balassa körül csoportosuló haladó orvosi körnek, amely a hazai orvosképzés, a közegészségügy és az orvostudomány felemelésére dolgozott ki terveket. Tisztelet a 48-as hősöknek, akiktől ihletet kapva kell tudnunk nekünk is megfogalmaznunk, milyen egyetemet szeretnénk építeni a következő negyed évezredben – mutatott rá Dr. Merkely Béla. A rektor Markusovszky Lajost idézve („…Egyesítsék az elméletet gyakorlattal, mint az életben van, és látogassák, ha orvosokká készülnek, mihelyt lehet a kórodákat; tegyenek a beteg körül mindent, mit orvosnak értenie, tudnia kell…”) szólt a gyakorlati oktatás jelentőségéről, és arról, hogy a minden hazai orvosképző egyetem bevonásával készülő curriculum reform folyamatban van. Hangsúlyozta: olyan egyetemet kíván építeni, mely 2030-ra a magyar nemzet és az ősök tiszteletére a világ legjobb 100 egyeteme, Európa öt legjobb orvos- és egészségtudományi szakegyeteme között lesz. „Olyan egyetemet építünk, mely a magyar nemzet számára Európa legkiválóbb orvosait, egészségügyi szakembereit képezi és a nemzetstratégiai célú egészség- és gyógyszeripari innovációt szolgálja; és amelynek idegennyelvű képzése, az itt tanulók nemzetünk iránti elköteleződése tovább erősödik” – jelentette ki a rektor.

Az ünnepi beszédet Dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója tartotta idén, aki úgy fogalmazott, március 15-e mindig is a legkedvesebb nemzeti ünnep volt számára, amelynek üzenete könnyen érthető mindenki számára: a magyar nemzet összefogását, az elnyomás elleni küzdelmét, az önálló magyar államiság megteremtésének igényét jelenti. Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléke hősies, félelmetes erőtől duzzadó, felemelő, és ugyanakkor, több mint 170 év távlatából nézve szívszorító, szomorú, heroikus is – mondta. Mint kifejtette, a szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró individuumok teremtették meg, a polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Dr. Ács Nándor megemlékezett az egyetem jogelődje, a Pesti Magyar Királyi Egyetem Orvosi Kara helytállásáról is a forradalom eseményeiben, és kitért rá, hogy 1848 tavaszán döntött úgy a tanári testület, hogy a kar legfontosabb szerepének a medikusképzést kell tekinteni, ekkortól alakult ki az oktatás maihoz hasonló szerkezete. Figyelemre méltó párhuzam, hogy hosszú évtizedek változatlansága után most jutott el az orvoskar oda, hogy a kurrikulum a jelenkor gyakorlatát tükröző, átfogó reformját tervezzük – mutatott rá. Hangsúlyozta: ennek az átalakulásnak is rendkívül gyorsan és hatékonyan kell megtörténnie, hogy az egyetemet az oktatás, kutatás, gyógyítás nemzetközi élvonalába vezethessük.

Galéria

146kép

Az ünnepség keretében Dr. Merkely Béla Pro Universitate Érdemrendet adott át Fézler Gézánénak (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), Dr. Szalai Klárának (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) és Dr. Szigeti Ágnesnek (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika). Dr. Szász Károly kancellár Iklódi Albertnek (Kútvölgyi Klinikai Tömbigazgatóság) nyújtotta át a Pro Universitate Érdemrend elismerést. Ezt követően a rektor átadta a kiváló dolgozói elismeréseket, a rektori dicséreteket és a kiváló konduktori kitüntetést, majd a kancellári kiváló dolgozói elismerések és kancellári dicséretek átadása következett. 

A dékáni dicséreteket Dr. Hunyady Lászlótól, az Általános Orvostudományi Kar, Dr. Zelkó Románától, a Gyógyszerésztudományi Kar, Dr. Gerber Gábortól, a Fogorvostudományi Kar, Dr. Nagy Zoltán Zsolttól, az Egészségtudományi Kar, valamint Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andreától, a Pető András Kar dékánjától vehették át a díjazottak. A rendezvényen kiosztották a Jó tanuló – jó sportoló elismerő díjakat, a Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány elismeréseit, valamint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének díjait. Összesen az egyetem csaknem 150 munkatársa, illetve hallgatója vehetett át elismerést. 

Dr. Merkely Béla zárszavában gratulált a kitüntetett egyetemi polgároknak. „Kívánom, hogy tiszta szívvel és egészségben munkálkodjunk közösen a Semmelweis Egyetem következő negyed évezredének  építésén” – fogalmazott.

Dobozi Pálma
Fotó: Erdős Dénes

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.