Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat vehetett át Kató Ibolya, a Pető András Kar (PAK) erdélyi konduktorképzésének koordinátora, az illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány vezetője. A díjátadón a kart Dr. Zsebe Andrea dékán és Feketéné dr. Szabó Éva dékánhelyettes képviselte. 

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, a Protestáns Fórum vezetője köszöntőjében ismertette: az elismerést 2014-ben alapította a Bethesda Kórház, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinata, a Dunamelléki Református Egyházkerület és a németajkú protestáns gyülekezet fóruma, mert fölismerték, hogy mindaz, amit Dizseri Tamás az egészségügyben, az egészségpolitikában, az egészségügyi dolgozók képzésében megvalósított és gyakorolt, ma is érvényes. Életművéhez emellett hozzátartozik a diakóniai szolgálat, az egyház megújítását szolgáló munkája és a szegényekért vállalt felelősség is – tette hozzá. 

Huszár Pál, az MRE zsinatának világi elnöke a díjazottat méltatva elmondta: Kató Ibolya 1992-ben alapította férjével, az Erdélyi Református Egyházkerületet 2012 óta vezető Kató Béla püspökkel a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítványt (KIDA), hogy barátaikkal együtt válaszokat találjanak az erdélyi magyar reformátusok kérdéseire. A KIDA többek között ifjúsági konferenciaközpontot hozott létre Illyefalván, majd 1994-ben gyermekfalut építettek, ahol gyermektelen házaspárok vállalták összesen 29 árva és elhagyott gyermek nevelését.

Az időközben megüresedett gyermekfaluban Kató Ibolya megszervezte, hogy a Semmelweis Egyetem Pető András Karának (PAK) konduktorai gyógyítsanak, majd itt indították el a konduktorképzést is, a PAK székhelyen kívüli képzéseként, amelynek ő a koordinátora.

“Megpróbáltam életet vinni az alapítvány sokféle projektjébe és lehajolni azokhoz az emberekhez, akiket nem mindig veszünk észre. Ez a belsőmből fakad, soha nem esett nehezemre” – fogalmazott Kató Ibolya az elismerés átvételekor. A díjazott megköszönte a Pető András Kar vezetőinek, hogy segítségére lettek az erdélyi képzések megszervezésében.

A 2014-ben alapított díj célja, hogy minden év januárjában, Dr. Dizseri Tamás halála évfordulójának hónapjában, elismerésben részesítsenek egy olyan személyiséget, aki a Bethesda Kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét. 

Vona Zsófia
Fotó és forrás: MTI

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.