Az idei Dies Academicuson összesen 134 PhD-fokozatú doktort avatott fel Dr. Merkely Béla rektor és Dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke, ami az elmúlt csaknem egy évtized legjobb eredménye. Az átadott diplomák 85 százaléka summa cum laude minősítésű. Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően címzetes egyetemi docens és a mesteroktatói címeket, kiváló PhD-oktatói kitüntetéseket és alapítványi díjakat is átadtak.

Az ünnepi szenátusi ülés kezdetén a jelen lévők egyperces néma felállással emlékeztek a november 19-én elhunyt Dr. Monos Emil professor emeritusra, a Baráti Kör elnökére, az egyetem korábbi oktatási rektorhelyettesére.

Az egyetem tudományos életének egyik jelentős ünnepe a PhD-fokozatú doktoravató ünnepség, amely a szakmai pályafutás kiemelt állomása, és egyben az egyetem lényegét is szimbolizálja, ahol a napi gyakorlatban alkalmazzák a régiek tudását, miközben arra építve új kutatási eredményeket hoznak létre, amelyet a jövő generációjának adnak át – mondta az ünnepséget megnyitó beszédében Dr. Merkely Béla rektor. Hozzátette, hogy az egészségüggyel, a jól léttel kapcsolatos tudás és annak oktatása akkor a legértékesebb, ha az a közjót szolgálja és az emberek mindennapjait teszi teljesebbé. A rektor leszögezte, hogy a klinikákkal egybeforrt Semmelweis Egyetem a sikeres magyar társadalom és tudományos közélet egyik pillére.

A magyar kutatóképzés egyik legfontosabb elemének nevezte a PhD-képzés presztízsének további emelését, továbbá a nagy előrelépést jelentő célok közé sorolta a Doktori Iskola nemzetközi megjelenését, idegennyelvű képzések bevezetését és az Európai Kutatási Térséggel való aktív kapcsolatok építését. A transzlációs kutatási lehetőségek kiterjesztése érdekében a posztdoktori pályázatok bővítése is szükséges – tette hozzá a rektor, aki fontosnak tartja egy nemzetközi PhD bírálóbizottság létrehozását és külföldi opponensek meghívását is. Mint mondta, az egyetem minden innovációs folyamata a tradíciókra épül: 2018-ban Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, de már készülünk az egyetem alapításának negyedévszázados jubileumára, mely ünnepségek a hagyományok előtt való tisztelgés mellett az egyetemi közösség erősítésére is alkalmat adnak – szólt a rektor.

Dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke a doktorjelöltek eredményeit ismertetve elmondta: 2018-ban összesen 134 jelölt fejezte be doktori munkáját, 111 fő summa cum laude, 22 fő cum laude, 1 fő rite minősítéssel. Az ünnepélyes eskütételt követően Dr. Merkely Béla és Dr. Tímár József PhD-fokozatú doktorrá avatta a jelölteket, és kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket. 

Galéria

138kép

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája 25 éves, és visszatekintve erre a negyed évszázadra megállapítható, hogy az alapítók – Dr. Sótonyi Péter, Dr. Rajna Péter, Dr. Jeney András, Dr. Mandl József, Dr. Monos Emil, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Szőke Éva, Dr. Tulassay Zsolt – kiváló munkát végeztek – emelte ki beszédében Dr. Tímár József. Hangsúlyozta: mára a Doktori Iskola az ország egyik legsikeresebb PhD képzőhelye, ahol a fokozatszerzési arány az országos átlagot jelentősen meghaladja. A Semmelweis Egyetem doktori képzésében 508 hallgató, 268 doktorjelölt vesz részt a 7 doktori iskola 44 programjában, ezekkel a hallgatókkal és fokozatszerzőkkel 380 aktív témavezető foglalkozik, a meghirdetett témák száma megközelíti a 900-at – sorolta a Doktori Tanács elnöke.

A ma átadott 134 diploma az elmúlt 8 év legjobb eredménye, amivel sikerült teljesíteni a PhD-képzés fejlesztésére elnyert EFOP pályázat legfontosabb vállalását, azaz 20 százalékkal növelni a minősített kutatók kibocsátását – ismertette Dr. Tímár József hozzátéve, hogy a diplomák 85 százaléka summa cum laude minősítésű. A diplomázók döntő többsége (77 fő) állami ösztöndíjas, de jelentős számú az önköltséges hallgató is (45 fő), akiknek munkáját elsősorban témavezetőjük támogatta. Idén is sokan szereztek fokozatot a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában, de sikeres volt az Elméleti Orvostudományi és a Patológiai Tudományok Doktori Iskola is – tájékoztatott az elnök.

Kiemelte, hogy a 2018-ban fokozatot szerzett hallgatók disszertációikban több mint 500 nemzetközi publikációt jegyeznek, és a 134 disszertáció 135 D1-es (top 10 százalék) és 122 Q1-es (top 25 százalék) folyóiratban megjelent közleményt tartalmaz, ami nemcsak a hallgatói, hanem a témavezető kutatói kiválóságot is jól jellemzi. Úgy vélte, hogy ennek is köszönhető a Nemzeti Kiválósági Programban elnyert ösztöndíjak évek óta emelkedő száma. Dr. Tímár József reményét fejezte ki, hogy az avatottak között sokan folytatják pályájukat a Semmelweis Egyetemen.

Az ünnepség kitüntetések, díjak átadásával folytatódott. Kiváló PhD-oktató kitüntetést vehetett át Dr. Antal István egyetemi docens, a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, Dr. Kárpáti Sarolta egyetemi tanár (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) és Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, a Biofzikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója. Az elismeréseket Dr. Tímár József adta át a díjazottak méltatását követően.

A Semmelweis Egyetem Baráti Körének Doktorandusz Kiválósági Díját idén heten vehették át. Az okleveleket Dr. Sótonyi Péter rector emeritus, a Baráti Kör alelnöke és Dr. Némedy Edit főorvos, vezetőségi tag adták át Tóth András Dávid (I. hely), Decmann Ábel (II. hely), Kazsoki Adrienn Katalin (III. hely), Nagy Zsófia Brigitta (III. hely), Vértes Miklós (IV. hely), Ágg Bence (V. hely) és Koncsos Gábor (VI. hely) részére.

Az ünnepségen ezt követően a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói címeket adományoztak olyan kiemelkedő személyeknek, akik hosszabb idő óta részt vesznek az oktatómunkában. Az erről szóló okleveleket Dr. Merkely Béla rektor adta át. Címzetes egyetemi docensi címet kapott Dr. Sinkó Bálint, mesteroktatói címet vehetett át Ajtay Gyöngyi, Erdélyi Alíz, Dr. Gyarmathy Valéria Anna, Dr. Keglevich Tibor és Pálmai Katalin.

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 2018. évi díjait Dr. Süveges Ildikó professor emerita, a kuratórium elnöke, Dr. Sótonyi Péter rector emeritus, az alapítvány tiszteletbeli elnöke, valamint Heim Pál, Dr. Pap Gergely és Dr. Tankó Béla, a névadó leszármazottai adták át. Az alapítvány idei hallgatói díjazottjai Fésűs Viktória és Szabó Brigitta Rita, valamint Dr. Csengeri Milán, aki a pályázat elnyerésekor még orvostanhallgató volt. A Magyar Patológus Társaság felterjesztésére Dr. Zalatnai Attila, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi docense, a Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése alapján Dr. Ottó Szabolcs, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgató-helyettese vehetett át díjat. Az akadémikusok számára létesített Genersich Antal Díjat ebben az évben a kuratórium döntése alapján Dr. Csiba László, a Debreceni Egyetem Neurológiai Tanszékének professzora, az MTA levelező tagja kapta.

Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.