a Semmelweis Egyetem
102 nap
18 óra
35 perc
2 mp

A rendezési jogra a Semmelweis Egyetemen működő intézetek, klinikák vezetői és oktatói, kutatói pályázhatnak.

A rendezvény 2-3 napot vehet igénybe, és az adott tématerület prominens hazai és nemzetközi képviselőinek felkért előadásait foglalja magában. A program része egy poszter bemutató, mely lehetőséget nyújt a fiataloknak kutatási eredményeik rövid ismertetésére, igény szerint a nemzetközi előadókból felállított bizottság közreműködésével.

A javasolt időpont 2019. november eleje, lehetőség szerint csatlakozva a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz és a Dies Academicus egyetemi ünnepélyhez, de nem később, mint november 30. napja.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • a pályázó vagy közös pályázók esetén a képviseletre kijelölt vezető személy önéletrajza;
  • a pályázó publikációs jegyzéke (MTMT link feltüntetése elegendő);
  • a tervezett Szimpózium rövid (maximum 1 oldalas) bemutatása, kitérve annak nemzetközi jellegére, az Egyetem életében betöltött jelentőségére, továbbá a külföldi kapcsolatok fejlesztéséhez illetve új együttműködési lehetőségek kiaknázásához történő hozzájárulásra;
  • a programterv, mely tartalmazza a tervezett szekciókat és előadásokat, továbbá a felkért illetve a meghívandó előadókat;
  • a tervezett esemény költségvetése.

A Szimpózium költségeinek fedezése lehetőség szerint szponzori illetve pályázati támogatásból történik. A pályázó a költségvetési terv részeként előzetesen azonosítja és felméri a finanszírozási lehetőségeket. A külső források tényleges bevonásáról a nyertes pályázó gondoskodik.

Az egyetem költségvetésében erre a célra elkülönítetten 3 millió Ft-ot, mint kiegészítő pénzügyi forrást biztosít a kiválósági támogatási keretből a rendezvény megvalósításához.

A pályázatokat az Egyetemi Tudományos Tanács értékeli, kiválasztja azt a tématervet, amely leginkább biztosítja az eddig megrendezett Szimpóziumok színvonalbeli folytonosságát, és a legjobban elősegíti az egyetem rangjának emelését, továbbá nemzetközi kapcsolatainak építését.

A pályázatok benyújtási határideje: augusztus 31. (péntek)

A nyári időszakra való tekintettel arra is lehetőséget adunk, hogy a pályázat a részletes program helyett csak a pályázó komoly részvételi szándékát és néhány alapvető elemét tartalmazza, vállalva ezzel azt, hogy 2018. október 1-ig a részletes programot is benyújtja.

Kérem, hogy a pályázatokat a Tudományos Csoporthoz szíveskedjen megküldeni aláírva, elektronikusan egyetlen PDF file-ba összeszerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

Budapest, 2018. június 7.

Tisztelettel:

Dr. Bagdy György
tudományos rektorhelyettes

Kapcsolódó anyagok: