a Semmelweis Egyetem
105 nap
5 óra
12 perc
59 mp

Második alkalommal rendezték meg az Ártó-Védő Társadalom Konferenciát, mely idén a szülés-születés témakörét járta körbe. A hagyományteremtő szándékú konferenciát a Semmelweis Egyetem három szervezeti egysége – az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tanszéke, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Magatartástudományi Intézete és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézete – közösen szervezte. A megnyitón a három intézmény képviselői mondtak köszöntőt, majd 33 szekcióelőadással folytatódott a program.

Az ETK nevében Dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes szólt a résztvevőkhöz, elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés a kar számára, hogy otthont adhat a konferenciának, ami egyfajta missziót is betölt az egyetem életében. Kiemelte, a társadalomtudományoknak helyük van az orvos- és egészségtudományok között, sajátos szervező, integráló szerepet játszva. Szólt róla, hogy az eredendően szociológiai indíttatású konferencia kibővült, számos társszakma csatlakozott az előadókhoz. Utalt rá, hogy Fukuyama amerikai filozófus szerint a mai társadalmak szétbomlásának egyik oka a szülésekhez, születésekhez kapcsolódó családi, társadalmi kérdések szétzilálódása. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a konferencia végén ezekre a kérdésekre is megoldást találnak.

A Mentálhigiéné Intézet igazgatója, Dr. Pethesné Dávid Beáta hangsúlyozta, a konferencia egyik fő célja megmutatni a társadalomtudományok jelentőségét. Mint fogalmazott, hosszú távon is fontos, hogy a társadalomtudomány az egyetemen a megfelelő helyre kerüljön. Szólt róla, hogy a rendezvénynek nevet adó, 1989-ben megjelent könyv, az Ártó-védő társadalom szerzője, Dr. Losonczi Ágnes, a konferencia fővédnöke idén 90 éves.

A Magatartástudományi Intézet nevében Dr. Susánszky Éva köszöntötte a résztvevőket. Mint arról az egyetemi docens beszámolt, a tavalyi konferencia nagyon sikeres volt, a legjobb előadásokból összeállítottak egy tematikus kötetet, ami a napokban fog megjelenni. Hozzátette, az idei konferenciából is terveznek hasonló kiadványt. Felidézte, az előző évi rendezvény hívószava a jövő orvoslása volt, a mostani pedig a jövő társadalmáról szól – mondta.

Az Ártó-Védő Társadalom Konferencia célja fórumot és szakmai közösséget teremteni az egészség és társadalom kapcsolódásaival foglalkozó kutatók és kutatások számára, valamint a legújabb egészségszociológiai, orvosi szociológiai vizsgálati eredmények és módszerek bemutatása, az egészség szociális, mentális és lelki dimenziójának hangsúlyozása, az egészségügyi szakemberek képzésével kapcsolatos oktatási tapasztalatok megosztása, szakmai, kutatási együttműködések kialakítása.

A rendezvényen 3 plenáris és 33 szekcióelőadáson vehetnek részt az érdeklődők. A konferencia fő témája a szülés-születés, de szó esik még a többi között a párválasztásról, gyermekvállalásról és az egyszülős családokról is.

Kiss-Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

Galéria

4kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.