A Fogorvostudományi Kar (FOK) volt dékánhelyettese, Dr. Fehér Erzsébet professor emerita, egyetemi tanár kapta meg a kar legrangosabb kitüntetését. Dr. Fehér Erzsébet közel hatvan év oktatói munkájával, három könyvével, több száz tudományos közleményével és előadásával érdemelte ki az elismerést.

Dr. Fehér Erzsébet 1961 óta folyamatosan heti 10-12 tanóra gyakorlati oktatást és előadásokat tart anatómia, szövettan és fejlődéstan tárgyakból az általános orvosi és a fogorvosi karon. Aktívan részt vesz a FOK-on a szakdolgozatok és a rektori pályamunkák értékelésében és lebonyolításában, 1968 óta rendszeresen foglalkozik TDK-s hallgatókkal, akik közül többen értek el első, második helyezést előadásaikkal, jutalomban vagy dicséretben részesültek. A PhD-program keretében témavezető és nyolc PhD-hallgató sikeresen védte meg doktori értekezését.

A professor emerita munkáját számos díjjal, elismeréssel jutalmazták, a többi között 2005-ben neki ítélték a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Nagy megtiszteltetés számára az Árkövy Emlékérem elnyerése, oktatói munkájának legfontosabb elismerésének tartja – mondta el honlapunknak. Hozzátéve, legnagyobb sikerének is azt tartja, hogy szigorúsága ellenére a hallgatók kifejezetten kedvelik, és szeretnek az óráira járni.

Az Árkövy Emlékérem és Jutalomdíjat kétévenként ítélik oda az előző két évben nyomtatásban megjelent legkiemelkedőbb fogorvosi mű szerzőjének, illetve azon személynek, aki a fogorvosképzésben, a tudományos kutatásban, a fogorvosi ellátás szervezésében, a lakosság fogászati ellátásában kiemelkedő eredményt ért el.

Dr. Fehér Erzsébet orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán vehette át. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanára, 1998-2007 között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese. 1964-től folyamatosan az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben végez kutatómunkát. Fő témája a hasi zsigerek működéséért felelős neuronhálózatok szerkezete és transzmitter tartalma. Kiemelkedő eredményeket ért el a gyomor-bélcsatorna, a szájüregi zsigerek, a nyálmirigyek és a máj beidegzésében résztvevő neuropeptid tartalmú idegrostok szerkezetének és lokalizációjának kimutatásában, valamint a nitrogén-monoxid-tartalmú idegelemek identifikálásában és lokalizációjában. Az utóbbi évtizedekben számos publikációja jelent meg, amely fény- és elektronmikroszkóppal, valamint konfokális lézermikroszkóppal bizonyítja az idegelemek és immunsejtek közvetlen kapcsolatát.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.