Interaktív kurzusokat, speciális osztályfőnöki és természettudományi órákat indítanak a Semmelweis Egyetem felsőbb éves hallgatói Balassagyarmaton. Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja elmondta, a Nógrád megyei város öt középiskolájában párhuzamosan, havi rendszerességgel zajlanak majd az egészségnevelő és ismeretbővítő kurzusok. Mint ismertette, első körben 400-500 középiskolás diákot vonnak be a hároméves programba, melynek az egészségfejlesztésen kívül egyik célja, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését az egészségügyi pálya iránt. A projektet Dr. Szász Károly kancellár, Dr. Ladányi Márta, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára és Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet főigazgatója részvételével nyitották meg.

A Semmelweis Egyetemen a hármas funkció – oktatás, kutatás és gyógyítás – mellett a társadalmi szerepvállalás is jelentős szerepet kap – mondta Dr. Hunyady László. A dékán hozzátette, ennek keretein belül alakítottak ki Nógrád megyével, azon belül is Balassagyarmattal egy különleges együttműködést. Ennek lényege, hogy az ÁOK a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével együttműködésben hároméves egészségnevelő és ismeretterjesztő programba kezd balassagyarmati középiskolákban. A programban önkéntes hallgatók vesznek részt, akik a megfelelő képzéseket elvégezve havonta tartanak majd foglalkozásokat a középiskolásoknak, emellett elektronikus oktatóanyagok segítségével is bővítik a diákok ismereteit. A dékán reményét fejezte ki, hogy nemcsak az első körben bevont 400-500 diákra, hanem a környezetükre nézve is szemléletformáló hatása lesz ennek a projektnek.

Dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár elmondta, a most induló program során olyan interaktív oktatás valósul meg, amelynek részeként a diákok megismerkedhetnek a Semmelweis Egyetem különböző karaival, oktatóival, az intézményben folyó munkával. Ezáltal bepillantást nyerhetnek az egyetemi életbe, ami vonzóvá teheti számukra az egészségügyi hivatást. Mint ismertette, Nógrád megyében több mint 5500-an dolgoznak az egészségügyi és szociális ágazatban, a balassagyarmati kórházban 12 orvosszakma található, amely segíteni tudja az egyetem képzését. Az intézménynek 22 fekvőbeteg osztálya és 46 járóbeteg szakellátó rendelője van, összességében mintegy 85 ezer ember egészségügyi ellátását biztosítva.

Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet főigazgatója elmondta, az ÁOK aktív szerepvállalásával elindul az egyetem első, EFOP által finanszírozott programja Balassagyarmaton. Hozzátette, az egyetem évek óta készül és készíti fel oktatási intézményeit, karait, szakterületeit arra, hogy kilépve a központi régióból szélesítse saját kapacitásainak hozzáférhetőségét, amelynek fontos része, hogy minél nagyobb arányban biztosítson lehetőséget hátrányos helyzetű fiataloknak a továbbtanulásra. Hozzátette, ezen cél érdekében az egyetem 2015 második félévében telephelyet létesített a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben. Kitért rá,intézmény valamennyi aktív és rehabilitációs osztálya rezidensképzésre akkreditált. 

A program az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 pályázat által biztosított forrásból valósul meg, melynek célja, a Semmelweis Egyetem tanulói bázisának szélesítése, bekerülést és bennmaradást támogató programok indításán, valamint a balassagyarmati telephelyen új szolgáltatások bevezetésén keresztül. 

Kele Tímea
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

8kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.