A klinikai genetika és az onkogenetika a szakterülete a 2017-ben Junior Prima Díjjal kitüntetett Dr. Grolmusz Vince Kornélnak, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika rezidensének, aki nemrég Kiváló Rezidens különdíjat is átvehetett. Szerinte a sikerekhez az egyetemen belüli és azon kívüli együttműködések is jelentősen hozzájárulnak. Mint elmondta, a transzláció területén érzi otthonosan magát, szerinte a transzlációs kutatások végső célja a betegségek patogenezisének megismerését követően a személyre szabott terápia megteremtése.

Dr. Grolmusz Vince Kornél kiemelte, mindkét elismerés nagy megtiszteltetés volt számára, és úgy véli, a díjakkal a II. Sz. Belgyógyászati Klinikán folyó kutató- és betegellátó munkát ismerték el. A rezidensnek 2016-ban két első szerzős cikke jelent meg, melyek közül az egyikben a mikroRNS expresszió sejtciklustól függő változásait vizsgálta, míg a másikban a mellékvesekéreg-karcinóma egy új malignitási markerét azonosította. Emellett részt vett a II. Sz. Belgyógyászati Klinika ritka endokrin betegségek Európai Referenciahálózatához való csatlakozáshoz kapcsolódó pályázatában (Endo-ERN, European Reference Network on Rare Endocrine Conditions). Összesen tíz – öt első szerzős és öt társszerzős – eredeti közleménye jelent meg eddig nemzetközi folyóiratokban.

2012-ben summa cum laude diplomázott az Általános Orvostudományi Karon, az egyetemi évek alatt TDK-munkát végzett a II. Sz. Belgyógyászati Klinika Endokrin Genetikai Laboratóriumában Dr. Patócs Attila egyetemi docens és Dr. Reismann Péter egyetemi adjunktus témavezetése mellett. Ebben az időben genetikai módosító tényezőket vizsgáltak egy gyakori nőgyógyászati betegség, az ún. policisztás ovárium szindróma (PCOS) esetében, és új hajlamosító tényezőket azonosítottak. A diploma megszerzése után a PhD-képzésbe kapcsolódott be, Dr. Patócs Attila témavezetésével végezte kutatómunkáját a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola hallgatójaként, amikor a Lendület programnak köszönhetően újabb kutatási irányok kezdődhettek – idézte fel. Mint leszögezte, minden kutatás esetén fontosnak tartja az egyetemen belüli (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, II. Sz. Patológiai Intézet) és az egyetemen kívüli (ELTE Immunológiai Tanszék) intézményekkel való együttműködéseket.

2015 óta klinikai genetikus rezidens a II. Sz. Belgyógyászati Klinikán, ahol a rezidensképzés teljesítése mellett kutatómunkával is tud foglalkozni a Dr. Patócs Attila vezette Endokrin Genetikai Laboratóriumban, ami – mint fogalmazott – nagyon nagy ajándék számára. Dr. Grolmusz Vince Kornél elmondta, a transzláció területén azért is érzi jól magát, mert szerinte a kutatás és a gyógyítás jól kiegészíti, segíti egymást. Szerinte fontos, hogy a labormunka mellett lehetőség legyen a betegekkel közvetlen kapcsolatba lépni, mivel látni azt, hogy az ő gyógyulásuk a kutatások eredményeitől is függ, rendkívül inspirálóan hat a munkára. Szerinte a transzlációs kutatások végső célja a betegségek patogenezisének megismerését követően a személyre szabott terápia megteremtése.

Dr. Grolmusz Vince Kornél a gimnáziumi évek során döntötte el, hogy természettudományos kutatómunkával szeretne foglalkozni. Azért választotta a Semmelweis Egyetemet, mert közismerten erős élettudományi alapokat ad, és a stabil osztatlan képzés során szerteágazó módon van lehetőség megismerkedni az alap- majd klinikai tudományokkal, valamint az alapkutatások transzlációjával a klinikumban. Dr. Grolmusz Vince Kornél hozzátette, hogy már tanulmányai alatt világossá vált számára, hogy a II. Sz. Belgyógyászati Klinika egy olyan támogató környezet, ahol jó tanárok, nemzetközileg elismert kutatók, inspiráló munkatársak veszik körül. Mindezek mellett kiemelte a családi háttér jelentőségét, mivel úgy érzi, felesége és két lánygyermeke segítik abban, hogy nap mint nap képes legyen újult erővel dolgozni.

A Junior Prima Díjra Dr. Lapis Károly, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa, Dr. Kovalszky Ilona professor emerita és Dr. Patócs Attila egyetemi docens terjesztették fel, míg a Sanofi gyógyszervállalat a Kiváló Rezidens különdíját pályázat alapján ítélte oda számára.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.