Idén a Dr. Genersich Antal Alapítvány október 19-22. között rendezte meg hagyományos kárpátaljai tanulmányútját, mely során a résztvevők betekintést nyerhettek a térség magyar lakosságának életébe. Az alábbiakban a tanulmányúton részt vevő hallgatók beszámolóját tesszük közzé.

Az alapítvány hallgatói díjának nyerteseivel és önkénteseivel az út második napján a Beregszászi járásban két magyarlakta falu, Izsnyéte általános iskoláját és Gát középiskoláját látogattuk meg, ahol egészségügyi előadásokat tartottunk a diákoknak. Az előadásokat hallgatva a magyar anyanyelvükön tanuló diákok többek között hasznos ismereteket szerezhettek az egészségnevelésről és a hőártalmak, balesetek esetén szükséges segítségnyújtásról. Az előadásokat gyakorlati oktatás követte, mely témája az újraélesztés volt.

A Dr. Tankó Béla aneszteziológus által vezetett gyakorlathoz a derceni önkéntes tűzoltók AMBU bábuit használtuk, melyeken a diákok egészen kisiskolástól a gimnazista korosztályig nagy lelkesedéssel gyakoroltak, számottevő tapasztalatot szerezve ezzel a sürgősségi szituációk helyes kezelésében. A Gáti Kovács Vilmos Középiskola tanáraival folytatott beszélgetés során szó volt a kritikus mértékű tanárhiányról, valamint az ukrán nyelvtörvény lehetséges következményeiről. Délután a Kárpátaljáról „málenkij robot”-ra elhurcolt magyarok tízezreire emlékeztünk a Szolyvai Emlékparknál.

Szombaton megtekintettük Beregszász nevezetességeit, a munkácsi várat, vasárnap pedig a huszti várat és református templomot, majd a beregrákosi református magyar közösséggel találkoztunk, ahol Páll László, a Beregrákosi Református Egyházközség lelkésze fogadott bennünket.

Köszönjük a Dr. Genersich Antal Alapítványnak és az alapítvány önkénteseinek, Dr. Tankó Attilának, Dr. Tankó Bélának, Csüllögh Csillának, Sudár Mártának és Sárosi Sólyomnak, hogy részesei lehettünk ennek a tanulmányútnak, melyről rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértünk haza. További köszönet illeti az utazás, szállás és egyéb dologi költségek biztosításáért a II. kerületi önkormányzatot és Dr. Láng Zsolt polgármestert. Az iskolák igazgatói ez úton is köszönik a támogatást, mely lehetővé tette a sikeres reanimációs oktatást.

Dr. Karczub János és Dr. Kocsmár Ildikó PhD-hallgatók, Sárdy Balázs orvostanhallgató

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.