A Mentálhigiéné Intézet igazgatója, Dr. Pethesné Dávid Beáta vehette át idén a Polányi-díjat. A legjobb szociológiai könyvnek, illetve folyóiratcikknek járó elismerést 1998 óta minden évben a Magyar Szociológiai Társaság adja át. Az idén megosztva ítélték oda a díjat Dr. Pethesné Dávid Beátának és szerzőtársainak, Huszti Évának illetve Barna Ildikónak a Social Networks folyóiratban megjelent „Egocentric contact networks in comparison: Taiwan and Hungary” című cikkükért.

Dr. Pethesné Dávid Beáta már 30 éve kutatja az emberi kapcsolatokat, mint társas létünk meghatározó alapjait. Egy tajvani professzorral, Yang-chih Fuval és Huszti Évával együtt kidolgozták a kapcsolati napló módszerét, melyből kiderül, hogy az embernek hány valós baráti társas kapcsolata van. A vizsgálatban résztvevőknek pontos naplót kell vezetniük arról, hány emberrel találkoztak, beszéltek egy adott napon/héten. 

Nyertes tanulmányukban a szerzők az egyéni kapcsolathálózat kiterjedését és struktúráját vizsgálják ezzel a módszerrel Taiwanban és Magyarországon. Hazánkban 138 kapcsolati napló, míg Taiwanon 51 napló állt rendelkezésre az egocentrikus kapcsolathálózat elemzéséhez. Az eredmények azt mutatták, hogy egy hét alatt a taiwani megkérdezettek jóval kiterjedtebb kapcsolathálózatról számoltak be. Ez a különbség akkor is megmaradt, ha a különböző szociodemográfiai háttérváltozókat kontroll alatt tartották.

A két ország kapcsolathálózati összehasonlító elemzése mellett a szerzők a granovetteri elmélet alapján (mely szerint a kapcsolatokból kinyerhető erőforrás mennyisége és minősége nagyban függ a kapcsolatháló szerkezetétől) létrehoztak egy új mérőszámot, az ún. kapcsolat erősségét mérő indexet is.

Kiss-Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.