A Pető András Kar (PAK) Konduktív Pedagógiai Intézete megemlékezést és szakmai szimpóziumot rendezett Dr. Hári Mária orvos-pedagógus, az intézet egykori igazgatójának tiszteletére. A rendezvényen a kar munkatársai szakmai előadásokat tartottak a konduktorképzésről, amit koszorúzás követett Dr. Hári Mária szobránál. A szervezők elmondása szerint az évek óta megrendezett esemény arra is lehetőséget ad, hogy a nyugdíjba vonult konduktorok újra ellátogassanak az intézménybe.

A szimpóziumon elsőként Feketéné Dr. Szabó Éva dékánhelyettes méltatta Dr. Hári Máriát, akinek életét rövid fotósorozattal mutatták be a résztvevőknek. Előadásában Dr. Hári Mária konduktorképzéssel kapcsolatos gondolatait foglalta össze, ami ma is felfedezhető a PAK-on folyó oktatásban. Mint elmondta, a képzés holisztikus szemléletű, az ún. duális képzéshez hasonlóan épül fel, széleskörű tapasztalatszerzésre épül, mivel a hallgatók a 8 félév során végigkövetik a gyerekek fejlődését, sőt, a családjukkal is napi kapcsolatban állnak. Nemcsak a gyerekeknek, hanem a hallgatóknak is élményeket kívánnak nyújtani a képzés során – tette hozzá.

Földesi Renáta tanársegéd előadásában a konduktorképzés filozófiájával ismertette meg a hallgatókat. Bemutatta a Pető-embléma szimbolikáját, valamint mindazokat a szakmai állomásokat és szemléletformáló hatásokat Dr. Pető András életében, melyeknek eredményeképpen megszülethetett a konduktív pedagógia filozófiája. Kiemelte, a konduktív pedagógiának már a kezdetektől az egyik legfontosabb eleme az volt, hogy olyan közösséget és teret hozzon létre, ahol kompromisszumok nélkül lehet egy magasabb rendű célért munkálkodni, és amelyben a résztvevők célorientáltsága, szaktudása és tudatossága elvezet a várt eredményhez. Ez utóbbi lényege, hogy a nevelt a valódi akarata, aktivitása segítségével élhesse meg teljességét, az egyéni adaptációjú tanulási folyamat tökéletesedése révén a sikeres, értelmes és élhető életet.

Dr. Túri Ibolya tanársegéd előadásában a konduktorhallgatók szempontjából vizsgálta a konduktori szerepet és a konduktorképzést a kezdetektől napjainkig. Rámutatott, hogy a célok a kezdetektől változatlanok, a hallgatóknak saját eredményközpontú tanulásukért felelősséget kell vállalniuk, arra az oktatóknak folyamatosan reflektálniuk kell fejlesztő értékelésekkel, illetve elő kell segíteniük a magas szintű mobilitást, átjárhatóságot. Mindezek alapját pedig a következetes, átgondolt képzéstervezésnek, képzési program kivitelezésnek és követelmény meghatározásnak kell adnia – hangzott el a prezentációban.

Intézményfejlődés a változások tükrében című előadásában Horváthné Kállay Zsófia tanársegéd a konduktorképzés kialakulását és változásait az elmélet és gyakorlat összefüggésében közelítette meg. A konduktorképzés változásainak szempontjából kiemelte, hogy a konduktív nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődése szorosan egymás mellett halad, kölcsönösen alakítva egymást. Előadásában a konduktív nevelés kezdeteitől a rendszerré fejlődéséig tekintette át Dr. Pető András és Dr. Hári Mária  konduktorképzés elfogadtatásáért és főiskolai szintűvé emeléséért végzett munkáját.

Keresztes Eszter, Vona Zsófia
Fotó: Kovács Attila, Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem

Galéria

5kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.