A Semmelweis Klinikus Kutatói Támogatás pályázati felhívás elsődleges célja, hogy segítse a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges aktív kutatómunkát a szakképzésben résztvevő klinikusok részére.

A pályázat 2017. szeptember 15-ig nyújtható be egy nyomtatott példányban a Tudományos Csoport (Budapest, Üllői út 26. III. em. G6. szoba) részére, és elektronikusan egyetlen PDF file-ba szerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

A pályázati feltételeket és követelményeket a vonatkozó eljárásrend tartalmazza, mely ide kattintva érhető el. (pdf)

Fontos információ!
Az ősz folyamán az eljárásrend megújításra kerül, annak lényeges elemei továbbra is megmaradnak, és várhatóan kiegészülnek azzal a követelménnyel, hogy a támogatott a PhD megszerzését követően legalább két évig az egyetemmel munkaviszonyban marad. A támogatás folyósításának feltétele a megismerési nyilatkozat aláírása, melyben a támogatott vállalja az eljárásrendben foglalt valamennyi követelmény teljesítését. Erre várhatóan már az új eljárásrend szerint kerül sor, ezért kérjük, hogy a pályázó a Semmelweis Egyetem iránti hosszabb távú elköteleződés szándékával nyújtsa be pályázatát. Módosul továbbá az a pályázati feltétel is, hogy a pályázónak szakképesítéssel kell rendelkeznie, ehelyett elegendő a szakképzésben történő részvétele.