A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest Üllői út 26., képviseli: Dr. Szász Károly kancellár) a továbbiakban kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet kávé-, palackozott üdítőital automaták, snack, szendvics és édesség darabárus árukiadó automaták üzemeltetésére a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő alábbi telephelyekre:

 1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26.
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika – 2 db kávéautomata, min. díj 30.000 Ft+ ÁFA /automata/hó.
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika – 1 db kávéautomata, 1 db üdítőital automata, 1 db szendvics automata, 1 db édesség automata min. díj 15.000 Ft+ ÁFA /automata/hó. A forgalmi jutalék ezen felül kávé áru esetén nettó 5.- Ft/db + ÁFA, más termék esetén nettó 10.- Ft/db + ÁFA.
 1. Budapest VIII. kerület Orczy út 2-4.
 • Nagyvárad téri Elméleti Tömb – 2 db kávéautomata és 1 db üdítőital automata min. díj 25.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 1. Budapest VIII. kerület Korányi S. u. 2.
 • Korányi Központi Betegellátó Épület – 5 db kávé-, 2 db üdítőital- és 1 db snack automata, min. díj 20.000 FT+ÁFA/automata/hó.
 • sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 1 db kávéautomata min. díj 60.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 • sz. Sebészeti Klinika – 3 db kávéautomata, 1 db üdítőital-snack automata, min. díj 20.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 • Urológiai Klinika – 1 db kávéautomata, 1 db üdítőital-snack automata, min. díj 25.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 1 db kávéautomata, 1 db üdítőital automata, min. díj 20.000 Ft+ÁFA/automata/hó.

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, 3, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés.

A legkisebb megajánlható havi díj összege telephelyenként, árukiadó automataként, a forgalomhoz viszonyítva változó, minimálisan 15.000.-Ft-tól/hónap/automata. Bővebb tájékoztatás a Részletes pályázati felhívásban olvasható.  Az üzemeltetési díj ÁFA köteles, megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel, átutalással történik.  A kiíró a díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A nyertes pályázót üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési-, felszerelési tárgyak, hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről, a nyertes üzemeltető gondoskodik.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Részletes pályázati felhívás bruttó 15.000.- Ft-ért megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102.), munkanapokon 9:00-15:00 óráig. A Részletes pályázati felhívás ára postai csekken fizethető be, a csekk átvehető a fent említett címen és időben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.18.  8:30 óra

A pályázat benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatósága (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba).

A pályázat benyújtásának módja: Magyar nyelven, egy eredeti és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen, megbonthatatlan fűzött formában. Részajánlat beadása lehetséges telephelyenként, klinikánként és automata típusonként.

A pályázati ajánlat elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat a Részletes pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázati ajánlat érvényes, ha a pályázó a Részletes Pályázati Felhívást megvásárolta, ajánlatát e hirdetményben meghatározott helyen és határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában benyújtotta.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.   

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy a pályázat elbírálását követően a szerződés megkötésétől egyoldalúan, minden kártérítési kötelezettség nélkül, elálljon.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elállhasson, vagy a szerződést megszüntethesse, és ennek bekövetkezése esetén jogosult legyen arra, hogy a soron következő ajánlattevővel szerződést köthessen.  

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.