2017. október 27-28. Pécs

1.nap: 2017. október 27. péntek 15:00-tól
2.nap: 2017. október 28. szombat 12:30-ig

Információ és jelentkezés:

Pécsi Tudományegyetem
Magyar Cochrane Tagozat
Postacím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Telefonszám: +36 72 504 226 vagy +36 30 528 0412
E-mail: cochrane@pte.hu vagy pal.klarissza@pte.hu

A kurzus tartalma:

A kurzus a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapvető fogalmainak ismertetésén túl segítséget kíván nyújtani az irányelv készítés folyamatának, gyakorlatba való átültetésének és mindennapi alkalmazásának megismeréséhez. A résztvevőt megismerteti a bizonyítékok összegzésének eszközeivel, a meta-analízissel és a szisztematikus áttekintő közleményekkel. A kurzus célja választ adni arra a kérdésre is, hogy ki vállalkozzon egy áttekintő közlemény elkészítésére és gyakorlati támogatást adni az ilyen irányú munka megkezdéséhez.

A kurzus 2017 október 28-án vizsgával zárul.

Az eredményes vizsga

 • PhD hallgatók számára 1 kreditpontot,
 • háziorvos szakorvosok számára 16 szakma szerinti tanfolyamon megszerzett pontot,
 • más szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára 16 szabadon választható tanfolyami pontot jelent.

Célcsoport:

Általános orvosok, szakorvosok, kutatók, PhD hallgatók, orvostanhallgatók, akik

 • szeretnének megismerkedni a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméleti alapjaival;
 • szeretnék megismerni az irányelv készítés folyamatát;
 • érdeklődnek az iránt, hogy miként lehet az irányelveket átültetni a gyakorlatba és miként épülnek be a mindennapi orvosi munkába;
 • érdeklődnek a szisztematikus áttekintő közlemények készítése iránt, esetleg szeretnének ilyen irányú munkába kezdeni;
 • szeretnének megismerkedni a meta-analízis elméleti és gyakorlati alapjaival.

Helyszín, időpont:

előrelátható időpontok:

 1. nap – 2017. október 27. péntek – 15:00-18:30
 2. nap – 2017. október 28. szombat – 09:00 – 12:30

helyszín:

PAB Székház, Pécs 7624 Pécs, Jurisics Mikós utca 44.

ELŐADÓK

 • Prof. Dr. Bereczki Dániel, SE ÁOK Neurológiai Klinika, igazgató
 • Prof. Dr. Bogár Lajos, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, igazgató
 • Prof. Dr. Decsi Tamás, Magyar Cochrane Tagozat, igazgató
 • Dr. Endrei Dóra, PTE KK, általános elnökhelyettes
 • Dr. Kis Erika, SZTE-ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
 • Dr. Komócsi András, PTE KK Szívgyógyászati Klinika