Első alkalommal tartották az Egészségtudományi Karon a mentősök számára havonta szervezett hagyományos esetmegbeszéléseket is magában foglaló, de kötetlen beszélgetésre is lehetőséget adó találkozót. A program most „OxyNox” – Oxiológiai Esték néven újult meg, a házigazda szerepét az ETK Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéke tölti be.

A márciusi „OxyNox” esten részt vett Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat múlt év végén kinevezett új főigazgatója, aki vázolta programját a szervezet fejlesztéséről, a lehetőségekről, a nehézségekről és a lehetséges megoldásokról, majd válaszolt a hallgatóság kérdéseire. A főigazgató ígéretet tett arra, hogy amint körvonalazódik a mentős életpályamodell koncepciója, úgy azt is megosztja az „OxyNox” keretében az érdeklődőkkel.

A második előadást a program koordinátora és kiötlője, Dr. Temesvári Péter oxiológus szakorvos tartotta az ún. „Just Culture”-ről, ami – mint mondta – egy olyan megközelítés, mely hazánkban még nem eresztett gyökeret, de kívánatos lenne az ennek jegyében történő nyílt, a hibákat felvállaló, azokat elemző és azokból okuló attitűd megjelenése. A repülésből és a közlekedésbiztonság témaköréből vett példák kapcsán mutatta be, hogyan kezelhető effektíven a hibák elismerése az elfedésük helyett. A nem büntetés-orientált diszkusszió a nemzetközi tapasztalatok alapján segíti a rendszerfejlesztést, az önértékelést és csökkenti a hibák „újratermelődését”.

Az előadásokat esetmegbeszélés követte, mely során egy szepszis miatt ellátott beteggel kapcsolatos kihívásokat tekintették át, a felismeréstől a betegút meghatározásán keresztül az ellátásig.

Az „OxyNox” estekre várják mindazokat, akik szeretnének együtt gondolkodni a mindennapok megoldható problémáin; a prehospitális és hospitális ellátásban résztvevő szakdolgozókat, orvosokat, mentőtiszt- és orvostanhallgatókat. A következő estet 2017. április 27-én tartják az ETK-n, témája a prehospitális emelt szintű légútbiztosítás, beleértve a Rapid Szekvenciális Indukció magyarországi bevezetése, valamint a résztvevők által hozott esetek megbeszélése.

Forrás: Egészségtudományi Kar

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.