Kétnapos látogatást tett a Semmelweis Egyetemen a Tokiói Orvosi Egyetem delegációja, melynek keretében három területen is megállapodást kötött a két felsőoktatási intézmény. A testvéregyetemi megállapodás mellett dokumentum született a két egyetem közötti csereprogramokról és akadémiai együttműködésről, valamint az orvostanhallgatók cseréjéről.

A háromfős japán delegációt a Tokiói Orvosi Egyetem rektora Dr. Mamoru Suzuki vezette, további tagjai voltak Dr. Miki Izumi az orvosképzés professzora és Aya Nagata a hallgatói csereprogramok koordinátora, valamint Dr. Mernyei Mária professzor asszony, aki jelentős segítséget nyújtott a delegáció látogatásának megszervezésében. A küldöttséget a Semmelweis Egyetem részéről először Dr. Szél Ágoston rektor, Dr. Molnár Miklós dékánhelyettes, Dr. Sándor József, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi tanára, Dr. Pop Marcel a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője és Dr. Vadlövő Judit az NKI ügyvivő szakértője fogadták.

A megbeszélés során Dr. Szél Ágoston rektor nagyon hasznosnak nevezte a látogatást, hiszen az annak keretében aláírt megállapodások mind a magyar, mind a japán hallgatók számára lehetőséget biztosítanak a külföldi gyakorlatra. A rektor megköszönte Dr. Kosuge Junichi, Japán Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének részvételét a megbeszélésen és az aláírási ceremónián, akit Yoshiko Okamoto másodtitkár, a Japán Nagykövetség Kulturális Osztályának vezetője is elkísért a találkozóra. A nagykövet jelenléte önmagában is demonstrálja a japán és magyar kapcsolatok magas szintjét – mutatott rá a rektor.

Dr. Kosuge Junichi szólt a japán-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok erősödéséről, és örömét fejezte, hogy ez az akadémiai kapcsolatokban is megmutatkozik.

Dr. Mamoru Suzuki, a tokiói egyetem rektora is kiemelte annak jelentőségét, hogy a két egyetem közötti jó kapcsolat hivatalos formát ölt a három megállapodás aláírása után.

Dr. Molnár Miklós a megbeszélésen kitért arra, hogy egyre több japán hallgató tanul a Semmelweis Egyetemen és reményét fejezte ki, hogy magyar hallgatóknak is hamarosan lehetőségük lesz Japánban tanulni. Emellett az egyetem szívesen lát japán professzorokat előadóként – mondta.

Dr. Sándor József egyebek mellett azt emelte ki, hogy mindkét egyetemnek ugyanazok az alapelvei és a céljai: a betegek minél jobb ellátása.

A megbeszélés végén a két egyetem vezetői ünnepélyesen aláírták a testvéregyetemi megállapodást, továbbá a két egyetem közötti csereprogramokról és akadémiai együttműködésről, valamint az orvostanhallgatók cseréjéről szóló dokumentumokat. A megállapodások előirányozzák a hallgatók, kutatók és oktatók kölcsönösségen alapuló csereprogramját, a két egyetem közötti információcserét, valamint közös előadások, szemináriumok szervezését. A kifejezetten az orvostanhallgatók cseréjéről szóló megállapodás lehetővé teszi, hogy a két egyetem egy tanév alatt két-két fő végzős hallgatót fogadjon klinikai gyakorlatra, hallgatónként maximum nyolc hétre.

A rektori megbeszélést követően a japán delegáció látogatást tett az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben, ahol Dr. Matolcsy András igazgató fogadta őket, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, ahol Dr. Bárczi György egyetemi adjunktus mutatta be a vendégek számára a klinikán folyó munkát és annak feltételeit.

DP
Forrás: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.