Az egyetem 18 munkatársa és 8 hallgatója vehetett részt 2016-ban külföldi tanulmányúton a külföldi partneregyetemekkel kötött kétoldalú együttműködéseknek köszönhetően. A jövő évre vonatkozó hasonló pályázatokat már meghirdette a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, a beadási határidő 2017. január 19.  

A Tempus Közalapítvány által kínált különböző mobilitási lehetőségek mellett az egyetemi polgárok pályázhatnak arra is, hogy rövidebb, néhány naptól 3 hónapos időtartamig terjedő külföldi tanulmányutakon vegyenek részt.

nkijoA Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága minden év decemberében meghirdeti az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók (oktatók, kutatók, PhD hallgatók és központi gyakornokok) számára a tanulmányutas lehetőségeket a korábban három ország (Németország, Ausztria, Olaszország) öt egyetemével kötött bilaterális megállapodások alapján. Ezen túlmenően az egyetem felsőbb éves hallgatói Szlovákiában és Romániában vehetnek részt nyári szakmai gyakorlaton.

2016-ban összesen 18 közalkalmazott és 8 hallgató vett részt külföldre szervezett tanulmányúton, melynek során, mint minden évben, a tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás költségeit pedig a Semmelweis Egyetem fedezte. A külföldi partneregyetemekről ezzel párhuzamosan 4 szakember látogatta meg az egyetem valamely klinikáját vagy intézetét.

A kölcsönös látogatások célja általában kapcsolatfelvétel, már korábban elkezdett közös munka, illetve kutatás folytatása, információcsere, új eljárások, módszerek tanulmányozása, megfigyelése vagy új együttműködések kezdeményezése.

nki-2Ez utóbbi volt a célja Dr. Hevér Helén, az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika központi gyakornoka látogatásának a Trieszti Egyetemen, ahol az egyetem oktatókórházában a szájsebészeti osztály munkáját figyelhette meg két héten keresztül. Felmerült egy kutatási együttműködés lehetősége, melynek érdekében Dr. Hevér Helén látogatását követően két rezidens a Trieszti Egyetemről a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- , és Szájsebészeti Klinikájára érkezett egy hétre.

Dr. Csík Gabriella a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet docense két hetet töltött a heidelbergi Ruprecht Karl egyetemen a tanulmányutas lehetőség keretében egy már meglevő közös kutatás kapcsán.

Sok éves tudományos együttműködés van a heidelbergi rákkutató központ (DKFZ) Biofizikai intézete (Biophysics of Macromolecules) és a budapesti Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet kutatói között, aminek eredményeként már több mint tíz tudományos közlemény is született.

Makádi Györgyi
Nemzetközi  Kapcsolatok Igazgatósága

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.