3/2016. számú Kancellári utasítás a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról

Ikt.sz.: 37015-24/GFBSZI/2016

K/3/2016. számú (XI.29.)
KANCELLÁRI UTASÍTÁS

(köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról

1. § Az SZMSZ 3/A. § (12) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem kancellárja a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során az alábbi kötelezően alkalmazandó formanyomtatványok használatát rendeli el:

ÁLTALÁNOS FORMANYOMTATVÁNYOK

1. Beszerzést Minősítő Lap (BML)
2. Beszerzést Minősítő Lap (BML) kitöltési útmutatója
3. Regisztrációs adatlap (RAL)
4. Specifikációs adatlap általános minta (SAL)
5. Specifikációs adatlap minta kiemelt termékek beszerzése esetén
6. Specifikációs adatlap minta nemzetközi utazásszervezés esetén
7. Specifikációs adatlap utazás / vízum igénylés esetén
8. Specifikációs adatlap konferencia regisztráció esetén
9. Specifikációs adatlap szállásfoglalás esetén
10. Specifikációs adatlap utasbiztosítás esetén
11. Specifikációs adatlap minta kommunikációs beszerzés esetén
12. Közreműködők delegálása
13. Közreműködők titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata
14. Szakigazgatóságok és a kompetenciájukba tartozó beszerzési területek
15. Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások
16. Folyamatábrák
16.1. Beszerzés igénylése, engedélyezése, minősítése folyamatábrája
16.2. Közbeszerzés folyamatábrája
16.3. Központosított közbeszerzési (KEF) eljárás folyamatábrája
16.4. Egyszerű beszerzési eljárás folyamatábrája

KÖZBESZERZÉSEK FORMANYOMTATVÁNYAI

17. Előterjesztés
18. Megbízás bírálóbizottsági tagság ellátására
19. Közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának felelősségi rendje
20. Összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozat
21. Nyilatkozat pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról
22. Nyilatkozat pénzügyi fedezet megemeléséről
23. Bírálati lap tartalmi elemei
24. Bírálati lap tartalmi elemei a két szakaszos eljárás első, részvételi szakaszában/ tárgyalásos eljárás során az alapajánlatok értékeléséről
25. Határozat tartalmi elemei a közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan
26. Témalap minta
27. Jegyzőkönyv tartalmi elemei az ajánlatok bontásáról
28. Jegyzőkönyv tartalmi elemei a tárgyalásos eljárások ajánlatainak –a végleges ajánlatok kivételével – ismertetéséhez
29. Bírálóbizottsági ülésekről készült jegyzőkönyv tartalmi elemei minta
30. Kérelem minta ajánlati biztosíték visszafizetésére vonatkozóan
31. Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
32. Közbeszerzési törvény és fontosabb kapcsolódó jogszabályok

EGYSZERŰ BESZERZÉSEK FORMANYOMTATVÁNYAI

33. Ajánlatkérés minta
34. Döntési javaslat minta

2. § A formanyomtatványok mindenkor hatályos verziója a Beszerzési Igazgatóság honlapján érhető el.

3. § Jelen utasítás és azzal az alkalmazni rendelt formanyomtatványok az utasítás JIF alhonlapján való közzétételt követő napon lépnek hatályba.

Budapest, 2016. november 29.

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatálybalépés napja: 2016. december 01.

A 3/2016. számú Kancellári utasítás a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról  pdf formátumban erre a linkre kattintva letölthető…