Dr. Zelles Tivadar, az Orálbiológiai Tanszék professor emeritusa, az MTA doktora, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánja vehette át idén a Semmelweis Ignác Emlékérmet. A díjazott „A szervezett orálbiológiai kutatás és az első Orálbiológiai Tanszék létrehozása Magyarországon” címmel tartotta meg emlékelőadását, melyben felidézte pályájának legfontosabb állomásait is.

rs55733_ka-20161121-ka__9859-scrDr. Szél Ágoston rektor az ünnepi ülésen hangsúlyozta: az életműdíjnak is tekinthető elismerést olyan tudósok kapják, akik nemcsak kiemelkedő tudományos eredményt értek el, hanem iskolateremtő, oktatói és közéleti tevékenységükkel az egyetem hírnevét is öregbítették. Mint azt a rektor ismertette, a Semmelweis Egyetem a magyar orvostudomány fejlesztése, a tudományos munkára való serkentés céljából döntött úgy, hogy évente az orvostudomány egy-egy kimagasló művelőjét tudományos munkássága elismeréseként az egyetem egykori tanáráról és névadójáról elnevezett emlékéremmel jutalmazza. A rektor kiemelte, a Semmelweis Emlékérem átadása az egyetem egyik legkiemelkedőbb eseménye.

Dr. Zelles Tivadar professor emeritus életútját és tevékenységét Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes ismertette.

rs55753_ka-20161121-ka__9941-scr„Hiszem, hogy az a tudományos építmény, amelynek tégláit az egyetem tudósainak generációi együttesen rakják egymásra, fel fog érni Semmelweis Ignác nagyságához” – mondta Dr. Zelles Tivadar. Előadásában felidézte pályája fontosabb állomásait, amelyek egyben a hazai szervezett orálbiológiai kutatás és oktatás történetét is tükrözik: 1972-ben létrehozta az Orálbiológiai Tanszéki Csoportot a Kórélettani Intézetben, majd 1989-ben vezetésével megalakult az Orálbiológiai Tanszék. Dr. Zelles Tivadar kiemelte nemzetközi, például az Amerikai Egyesült Államokban végzett kutatásait. A professor emeritus éveken keresztül volt az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, ennek kapcsán hangsúlyozta, a TDK-s hallgatók többsége az egyetem elvégzése után is komoly tudományos pályát tudhat magának. Dr. Zelles Tivadar kutatóként kísérletes sztomatológiával, a nyálmirigyek enzimtermelésével, a fehérjék szekréciójával, majd a parotis hypertrophia és a sejtproliferáció témájával foglalkozott és ért el jelentős eredményeket. A professor emeritus ma is aktív tudományos munkát folytat, 2013-2015 között például kutatócsoportjával és a BME Fizikai Intézetének munkatársaival a malária új diagnosztikai lehetőségeinek kutatásába kezdett, legutóbb pedig részt vett egy új, antibakteriális, antifungális polimer fogorvosi felhasználási lehetőségeinek kutatásában.

rs55748_ka-20161121-ka__9922-scrDr. Zelles Tivadar köszönetet mondott kollégáinak, különös tekintettel azokra, akikkel már 1978 előtt is együtt dolgozott a Kórélettani Intézetben. „Azt, hogy az orálbiológia az életem meghatározója, a tanszék pedig második otthonom lehetett, az első otthonom, a család tette lehetővé. Köszönöm nekik, amit tőlük kaptam” – zárta szavait, majd az ünnepség végén átvette az emlékérmet Dr. Szél Ágostontól és Dr. Bagdy Györgytől.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.