a Semmelweis Egyetem
16 nap
20 óra
16 perc
48 mp

Genersich Antal 1842-ben született Nagyszombatban. 1865-ben avatták orvosdoktorrá Pesten. 1868-tól állami ösztöndíjjal Recklinghausennél, Rokitanskynál, Ludwignál és Virchownál folytatott tanulmányokat. Az 1872-ben felállított Kolozsvári Egyetemen a kórbonctan tanára lett és létrehozta a Kórbonctani Intézetet. 1895-től a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem I. sz. Kórbonctani Tanszékére kapott meghívást. Az orvosi kar dékánja, majd az egyetem rektora volt. Új eredményekkel járult hozzá a gümőkór kórtanához. A MTA levelező, majd rendes tagjává választotta. Budapesten hunyt el 1918-ban és végakarata szerint Kolozsváron temették el a Házsongárd temetőben. A névadó életútját Dr. Filep Aladár főorvos, Genersich Antal leszármazottja ismertette.

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 2016. évi díjazottjairól a Kuratórium május 17-én döntött.

Hallgatói díjat vett át a II. Sz. Patológiai Intézetből Bende Kristóf Csaba VI. éves ÁOK hallgató és Karczub János VI. éves ÁOK TDK-s hallgató, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetből Pálla Péter VI. éves ÁOK TDK-s hallgató.

A Magyar Patológusok Társasága felterjesztése alapján Dr. Iványi András, a Budapesti Károlyi Sándor Kórház Patológiai Osztályának vezetője vehette át az elismerést.

A Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése alapján díjat kapott Dr. Rosta András, az Országos Onkológiai Intézet „A” Belgyógyászati Onkológiai és Hematológiai Osztály vezetője.

Dr. Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvosnak, neuroendokrinológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja elnökének, egyetemi tanárnak a metabolikus megbetegedések és a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén elért kimagasló eredményei, valamint a hazai és nemzetközi laboratóriumi medicina fejlődését jelentősen segítő szervezeti és szakmai újításai, kiváló tudományszervezői munkája elismeréseként Dr. Genersich Antal díjat kapott.

A Kárpát-medencei díjazott Dr. Farkas Emil sebész főorvos lett, aki a Vajdasági Zenta kórházában dolgozik. Évek óta a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi Társaság vajdasági tagozatának az elnöke.

Kárpát-medencei különdíjban részesült Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet, kolozsvári tanár, aki a Házsongárd Alapítvány igazgatója. Évek óta menti Erdély Pantheonjában, a Házsongárd temetőben, a porladó vagy leszármazott híján gazdátlanná vált történelmi sírokat, köztük Dr. Genersich Antalét. Ehhez többek között Hódmezővásárhely is hozzájárult támogatással.

Kárpát-medencei különdíjat kapott Kántor Lajos irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a kolozsvári Korunk című, idén 90 éves jubileumát ünneplő folyóirat volt főszerkesztője, a Kolozsvár Társaság Elnöke.

A díjakat Dr. Süveges Ildikó, a Kuratórium elnöke, Dr. Sótonyi Péter rector emeritus, a Kuratórium tiszteletbeli társelnöke, valamint Dr. Pap Károly és Dr. Tankó Béla adták át.

Galéria

9kép