A Szenátus szeptemberi ülésén egyhangúlag elfogadta Dr. Szász Károly kancellár tájékoztatását az egyetem első félévi gazdálkodásáról. Döntött a testület egyebek mellett az SzMSz, továbbá a Doktori Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról, az Egészségtudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokon működő állandó bizottságok ügyrendjéről, valamint egy új, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány indításáról az ETK-n.

Stabil az egyetem gazdálkodása, minden szervezeti egység a meghatározott költségvetési keretek között maradt az év első hat hónapjában, ami közös eredmény – hangsúlyozta Dr. Szász Károly kancellár az egyetem 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót ismertetve.

Az egyetem vezetői költségvetésében eredetileg tervezett első féléves 1,3 milliárd forintos kerettúllépéssel szemben 2,2 milliárd forint keretmegtakarítás jelentkezett. Mint azt a kancellár elmondta: a 3,5 milliárd forintos egyenlegjavulásnak alapvetően három oka van. Egyrészt szerepet játszik benne a többletbevételekből teljesített 120 millió forintos pótlólagos hozzájárulás a közös költségekhez, másrészt a karok, klinikák és központi szervezeti egységek fegyelmezett gazdálkodása eredményeként jelentkező 850 millió forint keretmegtakarítás. A harmadik tényező a központi feladatok ideiglenes késedelméből fakadó 2,3 milliárd forintos megtakarítás.

A kancellár kiemelte, hogy fontosnak tartja a többletbevételeken is érvényesítendő közteherviselést, hiszen mindannyiunk együttes érdeke kell, hogy legyen a közös költségek arányos vállalása. Jelezte azt is, hogy a szervezeti egységek féléves megtakarítása, bár kifejezi, hogy képesek vagyunk a kereteken belül maradni, várhatóan nem marad változatlan az év második felében. Ebből a szempontból különösen figyelemreméltó a dologi kiadások alacsony volta.

Beszámolt arról is, hogy a fegyelmezett gazdálkodás teremti meg az alapot egy új, teljesítményértékelésen alapuló jutalmazási rendszer bevezetéséhez az év második felében, melynek keretében egymilliárd forint áll majd rendelkezésre a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerésére. A Szenátus egyhangúlag elfogadta a kancellár tájékoztatóját.   

A testület megszavazta a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) egyes rendelkezéseinek módosítását. Ez egyebek mellett tartalmaz változásokat, új rendelkezéseket azzal kapcsolatban, hogy az egyetemi testületek, bizottságok elé kerülő előterjesztések esetében milyen eljárásrend szerint szükséges eljárni. Kitér arra, hogy a szenátusi tagok személyi jellegű kérdésekben csak „igen” és „nem” szavazatokat adhatnak le, emellett a Szenátus létszámával összefüggő jogtechnikai pontosító rendelkezéseket is tartalmaz. Az elfogadott SzMSz módosítás értelmében a Klinikai Központ elnöke által közvetlenül irányított új szervezeti egységként jön létre a Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatóság.

A Szenátus elfogadta a „Doktori Szabályzat” és a „2016. szeptember 1. napját követően megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai” egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztést, melyre részben a vonatkozó kormányrendelet végrehajtási utasításai miatt volt szükség. A testület megszavazta az Egészségtudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karokon működő állandó bizottságok ügyrendjéről szóló előterjesztést is.

A testület jóváhagyta, hogy az Egészségtudományi Karon az Ápolás és betegellátás alapszakon belül új, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány induljon.  A kar előterjesztése szerint a jelenlegi és a jövőben várhatóan növekvő számú funkciózavar logopédiai kezelésére jelenleg nincs az egészségügy felkészülve, így a beindítandó hiánypótló képzés a klinikai és betegellátási igényeket tartja szem előtt.

Dobozi Pálma