3/2016. számú Rektori-kancellári körlevél az iskolakezdési támogatásról

Iktatószám: 46164/KTIT/2016

 

3/2016. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

az iskolakezdési támogatásról

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség javaslatára, a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 2016. évben az arra jogosult közalkalmazottak az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató gyermekeik után az alábbi iskolakezdési támogatásban részesülnek:[1]

  • köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén:  28.000 Ft/dolgozó
  • köznevelésben résztvevő két gyermek esetén:  21.000 Ft/dolgozó
  • köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén:  12.000 Ft/dolgozó

A kötelezettségvállalás fedezete a 6800012232 KEPZ költséghely.

Az iskolakezdési támogatást a munkáltató a közalkalmazott részére a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – utalvány formájában juttatja, feltéve, hogy a juttatásban részesülő közalkalmazott az egyetem – mint juttató – olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.

A közalkalmazottnak a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a jelen körlevélhez csatolt „Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

Az utalványok beszerzését az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság, kiosztását pedig a Főpénztár bonyolítja. A beszerzéshez szükséges kimutatást (2. sz. melléklet pdf, word dokumentum) a közalkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői töltik ki és gyűjtik be a nyilatkozatokkal együtt, majd továbbítják az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő beküldési határidő első alkalommal

2016. július 20. napja.

Az iskolakezdési támogatás július havi számfejtése és az Iskolai Erzsébet-utalvány augusztus hónapban történő kiosztása azokban az esetekben történik meg, amelyeknél a nyilatkozat és a beszerzéshez szükséges kimutatás a jelzett határidőig az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósághoz beérkezik. A fent meghatározott időpontot követően beérkezett igénylések feldolgozása folyamatos azzal, hogy az utalványok kiosztása az igénylés tárgyhónap 15. napjáig (október hónapban 14-ig) történő beérkezése esetén a tárgyhónapot követő hónapban történik. Az utolsó beküldési határidő 2016. november 15. napja.

Az iskolakezdési támogatásra és a nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontja, (4)-(5) bekezdése és a (6) bekezdés g) pontja tartalmazza.

Budapest, 2016. július 06.

 

Dr. Szél Ágoston                                                                                         Dr. Szász Károly
        rektor                                                                                                          kancellár

A 3/2016. számú Rektori-kancellári körlevél az iskolakezdési támogatásról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata pdf formátumban erre a linkre kattintva letölthető.

 

[1] Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a juttatás összegének megállapítása arányosan történik.