Dr. Tulassay Zsolt akadémikus, professzor emeritus 1993 és 2009 között a II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója. A Semmelweis Egyetemen a Klinikai Tudományok Doktori Iskolában elsők között szervezte meg a Gasztroenterológia doktori programot. Az évek során ebben a programban 49 hallgató nyert PhD fokozatot.

Több mint másfél évtizeden át vezette a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolát, amely ebben az időszakban a doktori iskola egyik legsokrétűbb programjává vált, jelenleg összesen 16 programot tartalmaz, amely a klinikai tudományok szinte valamennyi területét képviseli. A gasztroenterológiai programon keresztül nemzetközi kapcsolatokat épített ki és ennek folytán a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola tevékenységébe bekapcsolódott a magdeburgi egyetem és a Massachusetts University gasztroenterológiai klinikája is. Ennek a kapcsolatnak a révén a doktori iskolán túlmenő, széles körű együttműködés alakult ki a Semmelweis Egyetem és a Massachusetts University között.

Tulassay professzor szakmapolitikai munkája is számottevő: számos hazai és nemzetközi társaságnak, illetve kollégiumnak volt, illetve jelenlegi elnöke.