a Semmelweis Egyetem
13 nap
5 óra
6 perc
12 mp

drhontijozsef

Emlékezzünk Dr. Honti József patológus főorvosra!

1962-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyásznak készült, azonban az egyetem vezetőségének döntése alapján patológusként kezdte meg működését a Szent István kórházban. 1965-ben patológus szakorvos lett, majd 1972-ben igazságügyi orvostani szakképesítést nyert. 1974-79-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetének munkatársa. Kutatási területe a nefrológia, a Hann-szindróma patológiájának első leírója.

Kapcsolatát az orvosegyetemmel a Balassa Kórház osztályvezető főorvosaként is megtartotta. Lelkesen végzett oktatói tevékenységéért 1990-ben címzetes egyetemi docens lett. Szorgalmasan végzett szakmai munkája mellett időt talált az önképzésre, évtizedeken át napi látogatója volt az Egyetemi Könyvtárnak. Másfél évtizedig munkatársa volt az Orvosi Hetilapnak. Emellett komoly orvostörténelmi tevékenységet fejtett ki, a Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkára, a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság (ISHM) alelnöke volt, tevékenységének köszönhetően Budapesten rendezték meg ennek a társaságnak 40. nagysikerű kongresszusát.Társszerzője ill. társszerkesztője a Hires Magyar Orvosok, valamint a Magyar Patológia című könyveknek. Számos orvostörténeti közleményéért Johan Béla, Zsámboky János éremmel, Veszprémi István és két ízben Markusovszky díjjal tüntették ki.

Szabadidejét régi könyvek, különösen régi tankönyvek gyűjtésével, tanulmányozásával töltötte. Nagy gyűjtője volt a régi óráknak is, óragyűjteményére büszke volt. Kedvenc tevékenysége, főleg nyugdíjas éveiben szeretett szülőföldje, a Balatonfelvidék, ezen belül Balatonfüred helytörténeti érdekességeinek feltárása, közlése volt. Kedves, közvetlen modorával, jó humorával mindenkit megnyert. Gyűjtőmunkája során ennek nagy hasznát vette, mindenütt lelkes segítőkre akadt.

Emlékét szeretettel őrizzük. Hiányozni fog.

Dr. Kovács Ágota