Újabb kötetekkel és kisfilmekkel bővült a Semmelweis Egyetem és a Semmelweis Kiadó közös sorozata, a Katedra Mesterei. Az új részek Dr. Fürst Zsuzsannát, Dr. Monos Emilt, Dr. Röhlich Pált és Dr. Schuler Dezsőt mutatják be. Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében kijelentette: mindegyikük olyan egyéniség, aki munkájával rászolgált az elismerésre.

RS24070_KA-20141028-IMG_2909-scr„A 245 éves Semmelweis Egyetem számos nemzetközi rangsorban foglal el előkelő helyezést, amit nagyrészt az impakt faktorok, publikációk alapoznak meg. A számok mögött azonban arcok vannak, akiknek ezúttal lehetőségünk van köszönetet mondani” – fogalmazott a rektor, aki egyúttal kiemelte, hogy bár évente mindössze négy interjúkötet és film készülhet el, ennél jóval többen érdemelnének elismerést.

RS24076_KA-20141028-IMG_2867-scrDr. Szél Ágoston a négy kötet, illetve DVD alapjául szolgáló beszélgetés főszereplőiről is szólt, és felidézte velük kapcsolatos személyes élményeit is. Dr. Fürst Zsuzsannáról, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi tanáráról azt mondta: mindig  nagy odaadással közelítette meg a legszárazabb tényeket is, a hallgatókat pedig empátiával kezelte. Vezetői munkássága és gyermekgyógyászati ambíciói egyaránt azt példázzák, hogy kezdetektől a kutatás, az oktatás és a betegellátás iránti vágy vezérelte – hangsúlyozta.

Dr. Monos Emillel, a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet professor emeritusával kapcsolatban felidézte: a Kísérleti Élettani Intézetben találkozott vele először, és oktatóként már akkor a világos beszéd, a tiszta fogalmazás és az érthetőség jellemezte. A hallgatók mindig megértették, amit el akart magyarázni, ez pedig fontos kvalitás – jegyezte meg. A rektor szólt arról is, hogy felkérésére Dr. Monos Emil részt vesz a Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulójára emlékező, 2015-ös Semmelweis Év megszervezésében.

Dr. Röhlich Pált, a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet professor emeritusát mesterének nevezte Dr. Szél Ágoston. „Az egyetemre felvételt nyerve az ő előadásait hallhattam először, néhány évvel később tudományos diákkörösként a laborjában kutattam, tanulmányaim végeztével pedig az intézetben maradtam és vele dolgoztam tovább. Abban a közegben ugyanis a mai napig jól érzem magam” – mutatott rá. A rektor arról is beszélt, hogy a professzor mindig nagy odaadással vette maga mellé tanítványait és nem átallotta szavanként megtanítani őket a tudományos munka lényegére.

RS24074_KA-20141028-IMG_2887-scrDr. Schuler Dezsőt, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanárát akkor ismerte meg a rektor, amikor hallgatóként a Tűzoltó utcai klinikára került. „Lenyűgözött az a kollegiális légkör, amivel a medikusokat fogadta” – emlékezett vissza Dr. Szél Ágoston, hozzátéve, hogy korrektségéből, precízségéből és rendszeretetéből szintén sokat tanult. Tisztelem a gyermekgyógyászokat, hiszen ők viszonylag kevés információt kapnak a betegeiktől, ezért a diagnózis felállítása és a gyógyítás egyfajta művészethez hasonlítható – fogalmazott. Végül leszögezte: a magyar gyermek onkológia magas színvonalának megteremtésében Dr. Schuler Dezsőnek elévülhetetlen szerepe van. 

RS24062_KA-20141028-IMG_2955-scrA Semmelweis Kiadó egy évtizede forgat a Semmelweis Egyetem nagyjairól, így mára negyven film, ezekből pedig negyven interjúkötet született. Az eseményen levetített, négy filmből összevágott kisfilmben gyerekkorról, pályaválasztásról, sikerről és kudarcról mesél a négy szereplő. Kiderül egyebek mellett, hogy Dr. Fürst Zsuzsanna szerint a hit az élet elengedhetetlen része, legyen annak célpontja isten, a szerelem, vagy akár a tudás. Dr. Monos Emil felidézi: számos lehetősége lett volna korábban a külföldi munkavállalásra, ám a hazaszeretet végül mindig itthon tartotta. Dr. Röhlich Pál abba avatja a be a hallgatóságot, hogy pályája elején dolgozott benne egy új ismeretlen világ felfedezésének vágya, ez pedig szerencsésen egybeesett a sejtkutatás legújabb felismeréseivel, ami rögtön magával is ragadta, ezért választotta végül az elméleti orvoslást. Dr. Schuler Dezső pedig szakmaválasztását magyarázza azzal, hogy az életnek az ad igazán értelmet, ha az ember segíthet másokon.

Mozer Mária

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.