131 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, közülük 16-an summa cum laude, 98-an cum laude, 17-en rite minősítéssel fejezték be tanulmányaikat magyar, angol és német nyelven. A hallgatók közül 81-en magyar nyelven, 37-en angolul, 13-an németül folytatták tanulmányaikat.

2013.07.06_12-36-45-web

A doktorrá avatási ünnepséget a Madách Színházban tartották, az ünnepi ülést Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora nyitotta meg. A jelöltek avatás iránti kérelmét a hagyományoknak megfelelően egyik társuk terjesztette elő, majd eskütétel után Dr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar dékánja, és Dr. Szél Ágoston sikeres tanulmányaik elismeréséül kézfogásukkal erősítették meg a jelöltek fogorvosdoktorrá avatását.

2013.07.06_11-06-10-2-webA rektor köszöntötte az új doktorokat és kérte, hogy esküjükhöz híven szolgálják beteg embertársaik gyógyulását. Törekedjenek hivatásuk folyamatos művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek a magyar egészségügy lelkes munkatársai, szolgálják népüket, mint a haza hűséges polgárai. A külföldi végzősöket jókívánságokkal engedte útjára, bízva abban, hogy Magyarországra második otthonukként fognak emlékezni.

2013.07.06_11-12-50-webVálaszul a frissen felavatott Dr. Suskó Ivett fogalmazta meg, hogy fogorvostan-hallgatónak és fogorvosnak lenni valójában többet jelent, mint általános orvosnak lenni. Egyfajta művészetnek jellemezte a munkájukat, ami azért izgalmas, mert nem csak az jelent örömet és sikert, hogy embereket gyógyítanak, hanem az is, hogy kreatív szellemben alkotnak is. „Egy rágófelszín megmintázása tömőanyagból, vagy egy frontfogra megtervezni egy esztétikus koronát ahhoz hasonló folyamat, mint mikor egy szobrászmester létrehozza a művét” – mondta. Beszédében kiemelte, hogy ez az évfolyam volt az első, amelyik mind az elméleti, mind a klinikai tárgyakat vadonatúj, nemzetközi színvonalú és felszereltségű épületekben hallgathatta.

2013.07.06_11-25-45-webAz angol nyelven tanuló diákok nevében Dr. Charlie Attariani egyebek mellett megköszönte Budapest vendégszeretetét, az oktatás minőségét, és név szerint emelte ki oktatói segítőkészségét, akik átadták magas szintű tudásukat a külföldi hallgatóknak.
Ezt követően az avatási ünnepségen adták át a Dr.Balogh Károly emlékérmet. Balogh Károly volt a Fogorvostudományi Kar megalapítója, első dékánja. Az emlékéremmel és jutalomdíjjal a hallgatók által készített kiemelkedő színvonalú pályamunkákat, a rektori pályázatokat és a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadásokat ismerik el. Idén Trimmel Bálint fogorvostan-hallgató nyerte el a díjat.

Az ünnepségen átadták a Dr. Máthé Gyula emlékdíj átadására is. Alapítványi forrásból, a kiemelkedő eredményeket elért végzős hallgatókat jutalmazzák, tanulmányi, tudományos és közösségi munkájukban elért eredményeikért. Idén Varga-Homola Zsuzsannát és Trimmel Bálintot kapta a díjat.

2013.07.06_12-15-13-webA díjak átadását követően Dr. Hermann Péter a kar dékánja mondott ünnepi beszédet, melyet Steve Jobs – ahogy a dékán fogalmazott – a XX. század végének és a XXI. század első évtizedének egyik legintuitívabb zsenijének 2005-ben, a Stanford Egyetemen elhangzott beszédéből idézett. „Az élet nagy részét a munka teszi ki, és az egyedüli út, hogy kiteljesedjünk benne az, hogy ha úgy érezzük, nagyszerű dolgot hajtunk végre. Az egyedüli út pedig, hogy nagyszerű munkát végezzünk az, ha szeretjük, amit csinálunk.” A dékán azt ajánlotta, maguknak is tegyék fel a kérdést, miként érdemes a hivatást gyakorolni. Magáról azt vallotta, hogy akik évtizedek óta a szakmában dolgoznak, igazolhatják az Apple alkotójának szavait.

2013.07.06_11-13-39-webKöszönetet mondott a hallgatóknak: „önök kérdeznek, ami nem engedi, hogy eltunyuljunk”. Meg tudjuk erősíteni a régi bölcsességet, miszerint mi magunk a hallgatóktól tanulhatjuk a legtöbbet. Egy fiatal, még nem fásult, elhivatottsággal teli kolléga olyan megvilágításba tud helyezni a szakma által dogmaként kezelt állásfoglalásokat, ami arra ösztönöz minket, hogy folyamatosan kételkedjünk, végiggondoljuk, biztos mindent jól teszünk-e – fogalmazott a dékán. Kiemelte azt is, hogy ugyan 2004 óta a végzett fogorvosok azonnal nyithatnak praxist, azonban örömmel tapasztalja, hogy a többség megfontolt, és inkább a szakorvosképzés önköltséges formáját választják, mielőtt önálló lábra állnának. Búcsúzóul a fiatalok és egyetemisták körében népszerű magyar zenekar, a Quimby frontemberének, Kiss Tibornak szavait idézte, mikor egy koncert végén a közönséghez fordult: “Maradjatok itthon, szükség van rátok!”

Nagy Emese

Galéria

11kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.