Százöt magyar és tizennégy angol gyógyszerészjelöltet avattak doktorrá a Gyógyszerésztudományi Kar szombati avatási ünnepségén. Az avatás iránti kérelmet a gyógyszerészjelöltek nevében Urbancsok Zsuzsanna summa cum laude minősítésű frissdiplomás gyógyszerész terjesztette elő, majd az eskü szövegének elmondása után Dr. Szél Ágoston rektor és Dr. Noszál Béla dékán kézfogásukkal doktorrá fogadta a 123 jelöltet. Az ünnepségen részt vett Dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár is.

20130629-IMG_9725-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-webA frissen felavatott gyógyszerészek nevében Dr. Orosz Ádám Péter mondott beszédet, és emlékeztetett arra, a doktor szó a latin „docere”-ből ered, melynek jelentése tanítani, oktatni. Ez az újonnan megszerzett cím folyamatos kötelezettséggel és hatalmas felelősséggel is jár, mégis jelentős kitüntetés vállalni ezt. Mától mi is a gyógyszerészi tudományok teljes jogú szakemberei vagyunk, és élesben kell tennünk azért, hogy segítséget nyújtsunk az embereknek problémáik megoldásában – fogalmazott. „Járjunk el mindenütt úgy, hogy méltók legyünk a Semmelweis Egyetem szellemiségéhez” – mondta.

A külföldi hallgatók nevében Torabi Seyedeh Zamzam mondott beszédet, melyben kiemelte: egy hosszú út végén és egy teljesen új dolog kapujában állnak, valamint köszönetet mondott tanáraiknak, szüleiknek és a Semmelweis Egyetemnek.

20130629-IMG_9597-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-web

Dr. Noszál Béla dékán az ünnepségen elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy a diplomaosztás a szülőknek, nagyszülőknek legalább akkora eseménye, mint a frissdiplomásoknak. A dékán köszönetet mondott oktatótársainak, valamint az ELTE Természettudományi Karának és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának, emlékeztetve arra, hogy képzés a két egyetem három karán folyik. E sokrétűségnek biztos szerepe van abban, hogy a GYTK – a Semmelweis Egyetem két másik karával együtt – a kiválósági hely kitüntető címet viselheti – jegyezte meg a dékán.

20130629-IMG_9602-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-web

„A gyógyszerészet természettudományos megalapozottságú, medicinális orientációjú és nagyszámú önálló specifikummal rendelkező tudomány és gyakorlat. Képzésünk jellegzetessége, hogy biztos tudással látja el a hallgatókat az alap- és társtudományok, a kémia, a biológia és a medicina terén, miközben kizárólagos ismereteket és jogosítvány ad a gyógyszertári munkához. E multidiszciplinaritáson a jövőben sem kívánunk változtatni” – mondta ünnepi beszédében Dr. Noszál Béla, hozzátéve, hogy a most avatott gyógyszerészek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy számos állás közül választhatnak, igen keresettek a munkaerőpiacon. Az egyetem feladata pedig az is, hogy megtartsa a diplomák magas értékét.

20130629-IMG_9755-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-webDr. Noszál Béla kiemelte: a GYTK-ra 2013-ban több mint 524-en jelentkeztek a 150 államilag finanszírozott helyre. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara a világ egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, ahol két idegen nyelven is folyik gyógyszerészképzés, a kar műszerparkja pedig olyan, hogy azt egyetlen nyugat-európai vagy amerikai egyetemnek sem kellene szégyellnie.

A dékán emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a gyógyszer termék és információ. Informálni kell tehát a beteget a gyógyszer használatáról, hatásáról és mellékhatásáról, valamint a releváns egészségügyi és társadalmi kérdésekről is, az összefüggéseket bemutatva. A gyógyszerésznek a beteg ember és a beteg társadalom gyógyításában igen fontos szerep jut, az évi 60 millió gyógyszerész-beteg találkozó pedig egyedülálló lehetőséget ad erre, kiváltképp a kistelepüléseken. Einsteint idézve Dr. Noszál Béla arra hívta fel a figyelmet: „Fordítsuk figyelmünket az emberre. Az ő sorsa legyen a fő szempont mindig, minden technikai törekvésben.”

20130629-IMG_9616-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-webDr. Szél Ágoston rektor zárszóként egy Goethe-idézetet ajánlott a hallgatóság figyelmébe, mely arról szól, hogy a szülők két dolgot adhatnak gyermekeiknek: gyökeret és szárnyakat. Ennek nyomán a rektor arra mutatott rá, hogy a Semmelweis Egyetem 243 éves tradícióban gyökerező tudást, információt ad át a hallgatóknak, mely kellő alap a diplomához, mely a szárnyakat jelenti.

20130629-IMG_9626-gytk-diplomaoszto-madach-szinhaz-webA GYTK doktorrá avatási ünnepségének kezdetén átadták az 1964-ben alapított, kétévente adományozható Winkler Lajos Emlékérem és jutalomdíjat. Az idei kitüntetettek Dr. Szász György professzor emeritus és Dr. Orbán Miklós professzor emeritus.

Az ünnepségen Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktató gyógyszerésze címet kapott Dr. Móré Ferenc, Dr. Mede Ágnes és Dr. Birinyi Péter. DP

Galéria

13kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.