a Semmelweis Egyetem
14 nap
20 óra
53 perc
10 mp

Névadójára, Semmelweis Ignácra emlékezett születésnapjának 194. évfordulója alkalmából a Semmelweis Egyetem. Semmelweis Ignác születésének napja egyben a Magyar Egészségügy Napja, és idén a 242. akadémiai év záróünnepsége is, amelyen számos elismerést és tisztségviselői kinevezést adtak át.

Dr. Szél Ágoston rektor ünnepi beszédében saját vezetői hitvallásáról és annak indokairól is szólt, hogy miért vállalkozott az egyetem vezetésére. Véleménye szerint az egészséges és kiművelt emberfők adják a jövőnk zálogát, és egy egészségügyi felsőoktatással foglalkozó intézmény az egészséges, tanult és boldog nemzet megteremtésének a motorját jelenti. Mélységesen hiszek abban, hogy jelentős belső tartalékokkal rendelkezünk. Hatalmas szellemi tőke van a birtokunkban, és a gazdasági-finanszírozási nehézségek ellenére is úrrá tudunk lenni azokon a kihívásokon, amelyek az oktatás-kutatás-gyógyítás klasszikus hármas egységét érintik, és lehet bátor víziónk az autonóm intézmény jövőjéről – jelentette ki, hozzátéve: a közvetlen bevételek emelésére az egyetemnek jó kilátásai vannak egyebek mellett az idegen nyelvű képzés fejlesztésével, a fizetős betegellátás fokozásával, valamint az egészségturizmus bevezetésével.

A rektor Saint-Exuperyt idézte: “a vezető az, aki a vállára veszi a felelősségeket, (…) akinek égető szüksége van ránk”.  Úgy fogalmazott: az irányító, felelősséget vállaló, csapatmunkában mélyen hívő, munkatársait inspiráló vezetői attitűd mellett teszi le a voksát.: Az egyetem legfontosabb erőforrása az alkotó közösség – ez az alap, amire a rektornak égető szükség van. Továbbá szemléletváltásra van szükség egymás és önmagunk megbecsülése terén – hangsúlyozta.

Dr. Szél Ágoston emlékeztetett arra: programja két kulcsszava a stabilitás és az együttműködés. Előbbi utal arra, hogy az egyetemet  hagyományai, kitűnői oktatói és vezetői tették naggyá, így az új vezetőnek olyan fundamnetum áll a rendelkezésére, amire bízvást építhet.  Az együttműködés pedig azért is fontos, mert – mint mondta – hatalmas kiaknázatlan lehetőségek vannak benne.  Fontosnak tartja, hogy az egyetem a jövőben a közös cél érdekében összehangolja erőforrásait, mozgósítsa tartalékait, és szorosabb legyen az együttműködés a karok között.  Utóbbival kapcsolatban kimelte: ha a karok nem tudnak együttműködni, akkor önállóságuk vonódik kétségbe, ha nem tudnak egységesen fellépni, az egyetem identitása kérdőjeleződik meg.

Álláspontja szerint az erős rektor jól-rosszul felismert feladatokat kényszerít a karokra, amelyekkel legyengíti azokat, a gyenge rektor pedig ezzel szemben túl nagy önállóságot ad nekik. Erős karokra épülő erős rektori vezetésre készülök, amely a középutat jelenti – szögezte le Dr. Szél Ágoston, jelezve: ebben a munkában kimeleten számít a karok dékánjaira, akik a jövőben részesei lesznek a stratégiai döntéseknek.

A rektor arról is beszélt, hogy az együttműködésben rejlő erőkre jó példa a Prevenció Évének meghirdetése, amely egyben tisztelgés az egyetem névadója előtt.  Kimelte: Semmelweis Ignác életútja azt az üzenetet is magában hordozza, hogy olyan egyetemet kell építeni, ahol a kutatók kiteljesedhetnek, és a hazai boldogulás prioritását szem előtt tartva nem a külföldi kutatóintézeteket gazdagítják tudásukkal, hanem itthon tűnnek ki felkészültségükkel. Ehhez különösen nagy gondot kell fordítani az utánpótlás nevelésére, a tehetségek kiválasztására és gondozására – fűzte hozzá. Kitért arra is:  a szűkülő kutatásfejlesztési források mellett a kiválóság felé vezető úton csak az erőforrások átcsoportosítása és koncentráltabb hálózatok létrehozása jelenthet megoldást.

A rektor beszéde után elismerések átadása következett. Második alkalommal adták át a Semmelweis Napon a Semmelweis Média-díjat, melyet az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként idén Hegedűs Zsuzsa, az InfoRádió egykori riportere vehette át, míg a tavaly első alkalommal meghirdetett Semmelweis Hírszerkesztői Díjat Czétényi Rita, a TV2 munkatársa kapta.

Ezt követően a tanszékvezetésről leköszönő tíz professzor, vette át munkássága méltatása után az arany pecsétgyűrűt: Dr. Acsády György, Dr. Répássy Gábor, Dr. Falus András, Dr. Orgován György, Dr. Pajor Attila, Dr. Mandl József, Dr. Romics Imre, Dr. Nyárasdy Ida, Dr. Noszál Béla, és Dr. Mészáros Judit.

Az ünnepségen megkapták kinevezésüket az új rektorhelyettesek is. 2012 július 1-től Dr. Hunyady László a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese. A klinikai rektorhelyettes Dr. Gál János, a tudományos rektorhelyettes pedig Dr. Molnár Mária Judit.

Ugyancsak július 1-től új igazgatók és tanszékvezetők kezdik meg munkájukat az egyetemen.

Az Általános Orvostudományi Karon Dr. Nyirády Péter, igazgató – Urológiai Klinika, Dr. Bánhegyi Gábor, igazgató – Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, Dr. Buzás Edit, igazgató – Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet, Dr. Tamás László, igazgató – Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika.

A Fogorvostudományi Karon Dr. Fábián Gábor, igazgató – Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Dr. Tóth Zsuzsanna, igazgató – Konzerváló Fogászati Klinika, Dr. Márton Krisztina, tanszékvezető – Propedeutikai Tanszék, Dr. Dobó Nagy Csaba, tanszékvezető – Orális Diagnosztikai Tanszék.

Az Egészségtudományi Karon Dr. Barcs István, igazgató – Epidemiológiai Tanszék, valamint Dr. Szabó László, tanszékvezető – Családgondozási Módszertani Tanszék.

A Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Horváth Péter, igazgató – Gyógyszerészi Kémiai Intézet.

Az ünnepségen Professor Emeritus címben részesültek: Dr. Kopper László, egyetemi tanár (SE ÁOK I. Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), Dr. Szirmai Imre, egyetemi tanár (SE ÁOK Neurológiai Klinika), valamint Dr. Fazekas Árpád egyetemi tanár (SE FOK Konzerváló Fogászati Klinika).

Semmelweis Nap alkalmából az egyetemi ünnepséggel egy időben miniszteri kitüntetéseket adtak át Emberi Erőforrások Minisztériumában.
Semmelweis-díj: Dr. Majorossy Kálmán (SE ÁOK Anatómiai Intézet)
Batthyány-Strattmann László-díj: Dr. Gergely Péter egyetemi tanár (SE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet), Dr. Paulin Ferenc professor emeritus (SE ÁOK II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
Pro Sanitate-díj: Dr. Kis Éva egyetemi docens (SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)

A docensi kinevezések, a kiváló dolgozói kitüntetések, rektori, dékáni és főigazgatói dicséretek, habilitációs képesítések után a díszünnepély az alapítványi díjak átadásával fejeződött be.

T-Sz.Sz.