Dr. Mandl József professzor 1973-ban szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1969-ben lett tudományos diákkörös az Orvosi Vegytani Intézetben, ahol az egyetemi karrier utat bejárva 1992-ben kapott igazgató egyetemi tanári kinevezést.

Húszéves igazgatói tevékenysége során az Intézet által oktatott tárgyak kurrikulumát jelentősen átalakította. A jelenlegi tankönyv körülbelül negyedrészét ő írta, társszerkesztésében jelent meg az Orvosi Patobiokémia könyv. Oktatói munkájával és vezetői tevékenységében lehetővé tette a korszerű ismereteket nyújtó, magas szintű tudás elsajátításának esélyét a hallgatóságnak. Kiváló oktatói, vezető, szervező kvalitása és az Intézet modern oktatási rendszere biztosította a folyamatos fejlődést, a fiatalok beépítését. A 20 év alatt hatan az MTA doktorai lettek, nyolcan habilitáltak.

Mandl professzor elsősorban a májműködés molekuláris mechanizmusaival, a redox homeosztázissal, az endoplazmás retikulum stresszel foglalkozik. 1991 óta az orvostudomány doktora, 2004-ben az MTA levelező, 2010-ben rendes tagjává választották. Igazgatóként mindent megtett annak érdekében, hogy a tudományos kutatás személyi és dologi feltételeit az Intézetben fejlessze. Több nemzetközileg is sikeres kutatót indított el pályáján. A SOTE Kiváló TDK nevelője, Mestertanár. Igazgatói működése alatt 42 PhD értekezés készült el. Az Intézet az Egyetem egyik legproduktívabb tudományos műhelye. Az elmúlt 15 évben, a tudománymetriai felmérések szerint tagjainak össz-teljesítménye mindig a legjobbak között volt. Szenátor, vezetője a Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolának és a Patobiokémia PhD programnak.

1989 óta az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára. Munkásságát többször ismerték el rangos kitüntetésekkel, így Akadémiai díjat, Batthyány-Strattmann László-díjat, Genersich akadémikus díjat, MOTESZ díjat és Semmelweis Ignác emlékérmet kapott.