A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és a Magyar Tudományos Akadémia Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottsága tudományos szemináriumot szervezett két, a gyógyszerészeti tudományok szerves részét képező témában április 23-án.

A rendezvény egyik előadója Cynthia K. Larive professzor, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, az Amerikai Kémiai Társaság Analitikai Divíziójának vezetője volt. Előadásának témája a mágneses magrezonancia spektroszkópia alkalmazása a heparin szerkezetének részletes felderítésében és dinamikus vizsgálatában.

Vendégelőadó volt továbbá Madhusudan Natvarlal Saref professzor, a Bombayi Gyógyszerészeti Egyetem dékánja, aki ismertette a gyógynövényekből való hatóanyag kinyerés lehetőségeit, nehézségeit és perspektíváit.

Nagy Ádám