A felsőoktatási intézmények leghatékonyabb eszköze a felhasználói szférával kialakított kölcsönös kapcsolattartás javítására, a diplomás pályakövetés. Ha az intézmény követi a végzett diplomásainak pályáját, sok hasznosítható információt, tapasztalatot gyűjthet tőlük. A volt hallgatók munkába állása, munkaerő-piaci jellemzőik, megszerzett alkalmazhatósága, továbbképzési igényeik olyan visszacsatolást jelentenek az egyetemek és főiskolák számára, mely információk révén fejleszthetik képzésüket, szolgáltatásaikat. A pályakövetés eredményei a munkaerő-piaci szereplők számára is értékesek, mivel így megtudják az adott felsőoktatási intézményben folyó képzés hatékonyságát, az ott végzett hallgatók diplomájának értékét. Hasznos információt nyújtanak az ágazati, kormányzati szerveknek a képzési kínálat tervezésénél, kialakításánál a diplomás pályakövetés keretein belül végzett felmérések eredményei.

Tehát „diplomás pályakövetésnek tekinthetjük az államilag elismert felsőoktatási intézményekben felsőfokú diplomát szerzettek körében végzett empirikus adatfelvételeket, melyek a diplomát szerzettek szakmai előmeneteléről, munkaerő-piaci érvényesüléséről, illetve a képzés utólagos megítéléséről nyújtanak információt.” (Horváth, Educatio Kht., 2008)

Mindezen hiányosságok pótlására az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként kiírásra került a TÁMOP 4.1.1. “Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című pályázati konstrukció 2008. év decemberében. Egyetemünk sikeres pályázatot nyújtott be, így a DPR kialakításához szükséges pénzügyi és szakmai támogatást megkapta. A rendszer megvalósításában elsősorban az Egyetem két szervezeti egysége vesz részt: a Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság (mint felügyelő testület) és az Egészségügyi Menedzserképző Központ (mint a kutató szervezeti egység).

A pályázat keretein belül megvalósuló “Semmelweis Közösség” Alumni illetve Hallgatói portál fejlesztése tesztelhető állapotba került. Ezúton keressük azokat a hallgatókat és végzetteket akik kedvet éreznek a rendszer teszteléséhez illetve visszajelzésekkel és ötletekkel segíteni kívánják a portál zökkenőmentes bevezetését!

Jelentkezéshez kérjük töltse ki az űrlapot:

<a href=”http://nevesadmin.hsmtc.hu/view.php?id=12″ mce_href=”http://nevesadmin.hsmtc.hu/view.php?id=12″ title=”Semmelweis Közösség”>Semmelweis Közösség</a>