2010. JÚLIUS 2-TÓL MEGBÍZOTT VEZETŐ

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Benyó Zoltán egyetemi docens Klinikai Kísérleti Kutató igazgató és Humán Élettani Intézet

2010. JÚLIUS 1-JÉTŐL MEGBÍZOTT VEZETŐK

Általános Orvostudományi Kar

Dr. Wéber György egyetemi tanár Kísérletes és Sebészeti igazgató Műtéttani Intézet
Dr. Rosivall László egyetemi tanár Kórélettani Intézet igazgató
Dr. Hangody László egyetemi docens Traumatológiai Tanszék tanszékvezető
Dr. Masszi Tamás egyetemi docens III. sz. Belgyógyászati Klinika Csontvelőtranszplantációs Tanszéki Csoport tanszéki csoportvezető
Dr. Dabasi Gabriella egyetemi docens III. sz. Belgyógyászati Klinika Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport tanszéki  csoportvezető
Dr. Cseh Károly egyetemi tanár Népegészségtani Intézet igazgató
Fogorvostudományi Kar Dr. Hermann Péter egyetemi docens Fogpótlástani Klinika igazgató

2010. JÚNIUS 2-TÓL MEGBÍZOTT VEZETŐ

Dr. Gaál Péter egyetemi docens Egészségügyi Közszolgálati Kar mb. dékán
Dr. Gaál Péter egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ mb. igazgató 
Dr. Dinya Elek egyetemi docens Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet  mb. igazgató 

2010. MÁJUS 1-JÉTŐL MEGBÍZOTT VEZETŐ

Dr. Szabó Antal egyetemi tanár Laboratóriumi Medicina mb. igazgató Intézet