EGYETEMI DOCENSEK 2010. JÚLIUS 1-JÉTŐL

Általános Orvostudományi Kar:

Marisné Dr. Werling Klára II. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Miklya Ildikó Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Köles László Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Halász Zita I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tóthné Dr. Stauder Adrienn Magatartástudományi Intézet
Dr. Fazakas János Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Kopa Zsolt Károly Urológiai Klinika

Fogorvostudományi Kar:

Dr. Joób-Fancsaly Árpád Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Blazsek József Orálbiológiai Tanszék
Dr. Dőri Ferenc Parodontológiai Klinika

Testnevelési és Sporttudományi Kar:

Dr. Szalay Piroska Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
Kalmár Zsuzsanna Torna, Rg, Tánc és Aerobik Tanszék
Dr. Machalik Józsefné Torna, Rg, Tánc és Aerobik Tanszék

FŐISKOLAI DOCENSEK 2010. JÚLIUS 1-JÉTŐL

Egészségtudományi Kar:

Dr. Barcs István Népegészségtani Intézet
Dr. Szántó Mária Magdolna Népegészségtani Intézet
Dr. Feith Helga Judit Társadalomtudományi Intézet