27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

b) október 18. szombat munkanap
október 24. péntek pihenőnap
c) december 20. szombat munkanap
december 24. szerda pihenőnap

Tájékoztatom, hogy e rendelkezés nem érinti a munkaszüneti napokon is működő szervezeti egységeknél a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók rendjét.

Budapest, 2008. október 1.

Berényi Zsuzsa