M E G H Í V Ó

a Semmelweis Egyetem Baráti Körének
szeptember hónapban tartandó rendezvényére

„Egy 231 év után hazatért oklevél története”
Dr. Molnár László
a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárának vezetője

*

„Rácz Sámuel professzor emlékezete”
Dr. Monos Emil professor emeritus,
Semmelweis Egyetem Humán Élettani Intézet

*

„A közoktatás helyzete ma Magyarországon”
Doba László
a budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója

A rendezvény ideje és helye:
2007. szeptember 26., szerda 17 óra
Semmelweis Egyetem, Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Díszpáholya
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

Szeretettel várjuk Önt! Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is! A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

Dr. Turóczy Gergely                                             Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör titkára                                                     a Baráti Kör elnöke