Tematika I. Félév

2018.09.29

Szakképzési bevezető, Gyógyszerészi kompetenciák változása – Dr. Sebők Szilvia

Egészségügyi rendszerek jellemzői és a magyar egészségügyi rendszer – Dr. Surján Cecília

2018.10.27

Az egészségügyi rendszer kapcsolódási pontjai – Dr. Süle András

2018.11.16

A fekvőbeteg-ellátás szabályozási környezetének bemutatása – Dr. Horváth-Hutás Tamás

2018.11.17

Klinikai vizsgálatok, kórházi gyógyszerész szerepe – Dr. Süle András

2018.12.08

Kórházi finanszírozás a szolgáltató szemszögéből – Ujvári István