Betűméret: A A A

Általános információk, képzési célok

A gyógyszerészet természettudományos alapokon álló, medicinális orientációjú, önálló szakmai specifikumokkal rendelkező inter- és multidiszciplináris tudomány és gyakorlat, melynek oktatása ma Magyarországon mesterfokozatot és foglalkozási doktori címet eredményező osztatlan, ötéves, nappali képzés keretében folyik.

A gyógyszerészi diploma megszerzése után a gyógyszertudományi karok lehetőséget biztosítanak szakképesítés megszerzésére is. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának célja, hogy a szakgyógyszerész-képzés területén kiváló elméleti és gyakorlati képzést biztosítson minden gyógyszerészi oklevéllel rendelkező kolléga részére, és ezáltal magas színvonalú, nemzetközi viszonylatban is elismert tudású szakembereket képezzen. A szakképesítéssel rendelkező és nem rendelkező gyógyszerészek számára a Kar biztosítja a folyamatos, rendszeres továbbképzést, és ezáltal a szaktudás naprakész ismeretanyaggal történő frissítésének lehetőségét.

A szakképzés Karunkon 2000-ben kezdődött, amikor a felsőoktatási törvény a graduális képzést végző felsőoktatási intézmények számára biztosította a szakirányú szakképzés jogát és lehetőségét. 

A szak- és továbbképzés döntően „önköltséges” formában működik. A közel 30 éves múltú, európai viszonylatban is méltán elismert szakképzési rendszer fenntartása érdekében a képzési költséget a lehetséges minimumban határoztuk meg.

A képzés minőségének biztosításában jelentős szerepet játszik a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjával, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamarával történő kiváló együttműködés, illetve az egyes intézeti laboratóriumok, műszerek és egyéb oktatást-kutatást segítő eszközök használata, melyek sikeres pályázati tevékenységünk és ipari együttműködéseink eredményeként kerültek Karunkra.