Betűméret: A A A

Kari Tanács

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a Karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete. A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, amely a Szenátus döntésének figyelembe vételével határozza meg a Kar képzési és kutatási feladatait. A Kari Tanács tagjainak megbízatása három évre szól. A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes.

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak névsora:

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató, dékán Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Antal István egyetemi docens, igazgató, dékánhelyettes
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Őrfi László egyetemi docens, dékánhelyettes
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, igazgató
Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató
Farmakognózia Intézet

Dr. Horváth Péter egyetemi docens, igazgató
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Mándity István egyetemi docens, igazgató
Szerves Vegytani Intézet

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató

Dr. Böddi Béla egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék

Dr. Kiss Éva egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék

Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina egyetemi docens
ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék

Dr. Gergó Lajos egyetemi docens
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Hankó Balázs egyetemi docens, a Klinikai Központ főgyógyszerésze
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Dr. Tóth Sára egyetemi docens

Dr. Szalai István egyetemi docens
ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék

Dr. Köteles István PhD-hallgató, a Kari Ifjúsági Tanács elnöke

Fábián Márk IV. éves gyógyszerészhallgató

Buga Réka V. éves gyógyszerészhallgató

Erdősi Viktor V. éves gyógyszerészhallgató

 


Kari Tanács ülésre Állandó meghívottak

(tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül)

Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, rektor

Dr. Szász Károly kancellár

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna Erzsébet gazdasági főigazgató

Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Boros András műszaki főigazgató

Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató

Dr. Noszál Béla professzor emeritus

Dr. Szökő Éva egyetemi tanár, a Programakkreditációs Bizottság elnöke

Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens

Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi docens

Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens, a Szak- és Továbbképzési Bizottság elnöke

Dr. Kocsis Erika mb. dékáni hivatalvezető

Gábrielné Máté Edina kari gazdasági vezető

Kovácsné Dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus, a Közalkalmazotti Tanács delegáltja

Dr. Hajdú Mária SÉSZ képviseletében

Köztársasági ösztöndíjasok:

Balogh Lili IV. éves gyógyszerészhallgató

Faragó Zoltán V. éves gyógyszerészhallgató

Fodor Viktória V. éves gyógyszerészhallgató

Soós József IV. éves gyógyszerészhallgató

Tibák Alexandra V. éves gyógyszerészhallgató

Varga Tamás II. éves gyógyszerészhallgató