A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a Karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete. A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, amely a Szenátus döntésének figyelembe vételével határozza meg a Kar képzési és kutatási feladatait. A Kari Tanács tagjainak megbízatása három évre szól. A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes.

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak névsora:

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató, dékán Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Antal István egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, igazgató
Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató, dékánhelyettes
Farmakognózia Intézet

Dr. Horváth Péter egyetemi docens, igazgató
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Mándity István egyetemi docens, igazgató
Szerves Vegytani Intézet

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Szökő Éva egyetemi tanár, a Doktori Tanács képviselője, a Programakkreditációs Bizottság elnöke, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Hankó Balázs egyetemi docens, rektorhelyettes, a Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Kellermayer Miklós  egyetemi tanár, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Tóth Sára egyetemi docens, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Dr. Hajdú Mária SÉSZ képviseletében

Dr. Jakab Géza PhD hallgató Doktorandusz Önkormányzat

Dr. Köteles István PhD-hallgató, a Kari Ifjúsági Tanács elnöke

Békési Marcell László III. éves gyógyszerészhallgató

Kiss Viktória V. éves gyógyszerészhallgató

Nyariki Noel Oneil III. éves gyógyszerészhallgató

 

 


Kari Tanács ülésre Állandó meghívottak

(tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül)

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár, rektor

Baumgartnerné Holló Irén főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Boros András műszaki főigazgató

Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató

Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens, a Szak- és Továbbképzési Bizottság elnöke

Dr. Kocsis Erika dékáni hivatalvezető

Gábriel Edina kari gazdasági vezető

Dr. Őrfi László egyetemi docens, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke,
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Kovácsné Dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus, a Közalkalmazotti Tanács delegáltja

Saba Jalali III. éves gyógyszerészhallgató

Köztársasági ösztöndíjasok: