a Semmelweis Egyetem
16 nap
20 óra
13 perc
8 mp

Tisztelt Intézményvezető!

  Tájékoztatjuk, hogy a szakképző helyként való elismerésre vonatkozó pályázatokat a területileg illetékes Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa (régiós felosztás szerint) bírálja el, majd a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet III. fejezete alapján az intézmények szakképző hellyé minősítéséről az Állami Egészségügyi Ellátó Központ elnöke dönt. A pályázati űrlapokat – a melléklettel együtt – szíveskedjenek 2 példányban beküldeni. A minősítést kérelmező intézmények az ehhez szükséges nyomtatványt ide kattintva tölthetik le.