Betűméret: A A A

Missziós nyilatkozat

Az 1907-ben történt alapításunk óta, több mint száz éve veszünk részt az Egyetem gyógyítási, oktatási, kutatási feladataiban. Példaadó szerepet játszunk a kórházi, klinikai gyógyszerellátás, betegorientált gyógyszerészet, farmakoökonómia magyarországi meghonosításában, fejlesztésében.

A gyógyszerellátás területén küldetésünknek tekintjük a gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, hatékonyság négyes követelményi rendszernek való állandó megfelelést.

  • A gyógyszerellátási lánc első egyetemi elemeként biztosítjuk az Egyetemre beérkező, illetve az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben készített gyógyszerek minőségét, folyamatos gyógyszerbiztonsági tájékoztatást nyújtva felügyeljük az Egyetem gyógyszerellátását.
  • Kidolgozott, folyamatosan frissített alaplistával, és az Országos Gyógyszerészeti Intézet rendelkezéseit, valamint a Gyógyszerterápiás Bizottság szakmai ajánlásait figyelembe véve végezzük a gyógyszerek helyettesítését biztosítva ezzel a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás. A magisztrális gyógyszerkészítéssel biztosítjuk egyes hiánypótló készítmények állandó, illetve egyedi kérés és összetétel szerinti elérhetőségét. Ezzel lehetőséget teremtünk az individuális gyógyszerterápiára.
  • A Gyógyszerterápiás Bizottságban való aktív részvételünk segíti a gyógyszerész szakmai szempontok megjelenítését az Egyetem gyógyszerellátásában. A gyógyszerellátás területén döntéstámogató elemzéseket végezünk. Honlapon megjelenített gyógyszer-információs szolgálatunk áll az egészségügyi szakemberek rendelkezésére. Rendszeres továbbképzéseket szervezünk az Egyetem gyógyszerellátásában résztvevők részére, konzultációs lehetőséget biztosítva gyógyszerellátási, terápiás kérdésekben.
  • A gyógyszerrendelések folyamatos szakmai kontrolljával, és helyettesítések révén biztosítjuk az Egyetem hatékony, költségtakarékos gyógyszerellátását.

Graduális, posztgraduális és idegen nyelvű oktatási tevékenységünk átfogja a tudománytörténeti-propedeutikai, matematikai-statisztikai, informatikai, alkalmazott gyógyszertani, gyógyszerügyi menedzsment, farmakoökonómiai területeket; ezáltal egy gyakorlati tevékenységet is folytató oktatási műhelyben a gyógyszerészet interdiszciplinaritására utaló területek egy jelentős szeletét lefedi. Oktatási tevékenységünkben a gyógyszerészet új társadalmi kihívásaira kívánunk választ adni: gyógyszerész az egészségnevelés-megőrzés, evidenciákon alapuló orvoslás szolgálatában. Alkalmazott gyógyszertani oktatásunk során szintetizáljuk a gyógyszerészi gondozási tevékenységhez szükséges ismeretanyagokat. Támogatást nyújtunk az egészségügyi, gyógyszerellátási rendszerek megismeréséhez, az alapvető gyógyszerészi menedzsment készségek megszerzéséhez.

Élen járunk a társadalomgyógyszerészeti kutatások hazai megteremtésében, az utilizációs, farmakoökonómiai, életminőség vizsgálatok területén. Természetesen nem feledkezünk meg a gyógyszerészet-történeti, kortörténeti kutatások fontosságáról sem. Kiemelten foglalkozunk a gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetéséhez szükséges vizsgálatok, protokollok szakmai előkészítésével. Alkalmazott klinikai technológiai kutatásaink, termékfejlesztéseink a mindennapos gyógyszerellátási gyakorlatban nyerhetnek és nyernek felhasználást. Kutatásainkban széles körű együttműködésre törekszünk a Semmelweis Egyetem gyógyításban, kutatásban résztvevő szakembereivel, gyógyszergyárakkal, más kutató műhelyekkel, társintézetekkel. Nemzetközi kapcsolataink mind kutatási, mind pedig cseregyakorlatok vonatkozásában kiterjedtek.

Víziónk szerint az egyetemi gyógyszerellátásban is alkalmazni kívánjuk a farmakoökonómiai elemzéseket. Az integrált gyógyszerellátási rendszerrel szándékozunk kiterjeszteni a gyógyszerbiztonság kontrollját az Egyetemi gyógyszerellátási lánc minden pontjára. Az individuális gyógyszerkészítési tevékenységünket az Egyetemi ellátáson túl más fekvő-betegellátó intézmények számára is elérhetővé kívánjuk tenni. Gyógyszer-információs szolgáltatásunk további fejlesztésével kívánjuk az egyetemi gyógyszerellátás szakmaiságát szolgálni.

Oktatási tevékenységeinket a betegközpontú gyógyszerészet irányába szeretnénk fejleszteni. Hamarosan megnyíló közforgalmú oktató patikánkban kívánjuk a gyógyszerész-hallgatók gyakorlati képzésének új elemét bevezetni. A gyógyszerészi gondozás biztosításához szükséges kutatásokat, farmakoökonómiai elemzéseket és alkalmazott klinikai technológiai kutatásokat tovább szándékozunk erősíteni.

Budapest, 2009. szeptember 8. Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató