Betűméret: A A A

Missziós nyilatkozat

Az 1907-ben történt alapításunk óta, több mint száz éve veszünk részt az Egyetem gyógyítási, oktatási, kutatási feladataiban. Példaadó szerepet játszunk a kórházi, klinikai gyógyszerellátás, betegorientált gyógyszerészet, farmakoökonómia magyarországi meghonosításában, fejlesztésében.

A gyógyszerellátás területén küldetésünknek tekintjük a gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, hatékonyság négyes követelményi rendszernek való állandó megfelelést.

  • A gyógyszerellátási lánc első egyetemi elemeként biztosítjuk az Egyetemre beérkező, illetve az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben készített gyógyszerek minőségét, folyamatos gyógyszerbiztonsági tájékoztatást nyújtva felügyeljük az Egyetem gyógyszerellátását.
  • Kidolgozott, folyamatosan frissített alaplistával, és az Országos Gyógyszerészeti Intézet rendelkezéseit, valamint a Gyógyszerterápiás Bizottság szakmai ajánlásait figyelembe véve végezzük a gyógyszerek helyettesítését biztosítva ezzel a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás. A magisztrális gyógyszerkészítéssel biztosítjuk egyes hiánypótló készítmények állandó, illetve egyedi kérés és összetétel szerinti elérhetőségét. Ezzel lehetőséget teremtünk az individuális gyógyszerterápiára.
  • A Gyógyszerterápiás Bizottságban való aktív részvételünk segíti a gyógyszerész szakmai szempontok megjelenítését az Egyetem gyógyszerellátásában. A gyógyszerellátás területén döntéstámogató elemzéseket végezünk. Honlapon megjelenített gyógyszer-információs szolgálatunk áll az egészségügyi szakemberek rendelkezésére. Rendszeres továbbképzéseket szervezünk az Egyetem gyógyszerellátásában résztvevők részére, konzultációs lehetőséget biztosítva gyógyszerellátási, terápiás kérdésekben.
  • A gyógyszerrendelések folyamatos szakmai kontrolljával, és helyettesítések révén biztosítjuk az Egyetem hatékony, költségtakarékos gyógyszerellátását.

Graduális, posztgraduális és idegen nyelvű oktatási tevékenységünk átfogja a tudománytörténeti-propedeutikai, matematikai-statisztikai, informatikai, alkalmazott gyógyszertani, gyógyszerügyi menedzsment, farmakoökonómiai területeket; ezáltal egy gyakorlati tevékenységet is folytató oktatási műhelyben a gyógyszerészet interdiszciplinaritására utaló területek egy jelentős szeletét lefedi. Oktatási tevékenységünkben a gyógyszerészet új társadalmi kihívásaira kívánunk választ adni: gyógyszerész az egészségnevelés-megőrzés, evidenciákon alapuló orvoslás szolgálatában. Alkalmazott gyógyszertani oktatásunk során szintetizáljuk a gyógyszerészi gondozási tevékenységhez szükséges ismeretanyagokat. Támogatást nyújtunk az egészségügyi, gyógyszerellátási rendszerek megismeréséhez, az alapvető gyógyszerészi menedzsment készségek megszerzéséhez. Emellett feladataink közé tartozik az Egészségtudományi Kar alapképzésében résztvevő, különböző szakirányú hallgatóinak gyógyszertan oktatása, beleértve az angol nyelvű diákokat is. Ennek keretében célunk egy átfogó, gyakorlatias tudás és a szakirányokhoz illeszkedő gyógyszerismeret átadása.

Élen járunk a társadalomgyógyszerészeti kutatások hazai megteremtésében, az utilizációs, farmakoökonómiai, életminőség vizsgálatok területén. Természetesen nem feledkezünk meg a gyógyszerészet-történeti, kortörténeti kutatások fontosságáról sem. Kiemelten foglalkozunk a gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetéséhez szükséges vizsgálatok, protokollok szakmai előkészítésével. Alkalmazott klinikai technológiai kutatásaink, termékfejlesztéseink a mindennapos gyógyszerellátási gyakorlatban nyerhetnek és nyernek felhasználást. Kutatásainkban széles körű együttműködésre törekszünk a Semmelweis Egyetem gyógyításban, kutatásban résztvevő szakembereivel, gyógyszergyárakkal, más kutató műhelyekkel, társintézetekkel. Nemzetközi kapcsolataink mind kutatási, mind pedig cseregyakorlatok vonatkozásában kiterjedtek.

Víziónk szerint az egyetemi gyógyszerellátásban is alkalmazni kívánjuk a farmakoökonómiai elemzéseket. Az integrált gyógyszerellátási rendszerrel szándékozunk kiterjeszteni a gyógyszerbiztonság kontrollját az Egyetemi gyógyszerellátási lánc minden pontjára. Az individuális gyógyszerkészítési tevékenységünket az Egyetemi ellátáson túl más fekvő-betegellátó intézmények számára is elérhetővé kívánjuk tenni. Gyógyszer-információs szolgáltatásunk további fejlesztésével kívánjuk az egyetemi gyógyszerellátás szakmaiságát szolgálni.

Oktatási tevékenységeinket a betegközpontú gyógyszerészet irányába szeretnénk fejleszteni. Hamarosan megnyíló közforgalmú oktató patikánkban kívánjuk a gyógyszerész-hallgatók gyakorlati képzésének új elemét bevezetni. A gyógyszerészi gondozás biztosításához szükséges kutatásokat, farmakoökonómiai elemzéseket és alkalmazott klinikai technológiai kutatásokat tovább szándékozunk erősíteni.

Budapest, 2009. szeptember 8. Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató