Betűméret: A A A

Műszeres Gyógyszeranalízis

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A gyógyszeranalitika nagyteljesítőképességű módszereinek bemutatása, a módszerek komplex alkalmazása.

Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

 1. hét: Ultraibolya és látható spektroszkópia (Dr. Horváth P.)
 2. hét: Kromatográfia (Dr. Tóth G.)
 3. hét: Királis analitika (Dr. Horváth P.)
 4. hét: Raman spektroszkópia (Dr. Farkas A., BME)
 5. hét: Szilárd analitika (Dr. Demeter Á., RG)
 6. hét: Biológiai és bioszimiláris analitika (Dr. Lenkey K., RG)
 7. hét: CE (Dr. Szakács Z., RG)
 8. hét: CE (Dr. Szakács Z., RG)
 9. hét: NMR (Dr. Kraszni M.)
 10. hét: NMR (Dr. Kraszni M.) /Egyben a két előadás anyaga!/
 11. hét: Tömegspektrometria  (Dr. Vékey K.) (Újabb verzió!)
 12. hét: Tömegspektrometria  (Dr. Vékey K.)
 13. hét: Tömegspektrometria (Dr. Ludányi K.)
 14. hét: NIR, PAT (Dr. Antal I.)