Betűméret: A A A

Szakdolgozatok

Szakdolgozat védés 2019. március 21-én (csütörtökön), 13 órától a GYKI könyvtárában.

A hallgatók kb. 10 perces szabad előadásban (ppt, pptx) bemutatják a munkájukat. ezt követően a bíráló felolvassa a bírálatot. A bírálatban megfogalmazott észrevételekre, kérdésekre kell reflektálni, majd az esetlegesen felmerülő további kérdésekre kell válaszolni.

Szakdolgozati témák a 2018/2019 tanévben

Jelentkezni 2018. október 16-ig lehet a témavezetőknél!

TÉMA

TÉMAVEZETŐ

Készítmények B12-vitamin-tartalmának meghatározása CD spektroszkópiával

Dr. Kiss Eszter

Morfinváz  C-gyűrűjében módosított vegyületek szintézise

Dr. Hosztafi Sándor

Opioid vegyületek megoszlási mikroegyensúlyai

Dr. Mazák Károly

Királis vegyületek analízise NMR spektroszkópiával

Mazákné Dr. Kraszni Márta

Kinázgátló vegyületek fejlesztése és vizsgálata

Dr. Őrfi László

COPD-ben használt újabb gyógyszerek gyógyszerészi kémiája

Takácsné Dr. Novák Krisztina

Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése makrociklikus antibiotikum alapú királis állófázison

Dr. Tóth Gergő

Mikronizált és nanonizált hatóanyagok oldhatósága és kioldódása

Dr. Völgyi Gergely

Dr. Csicsák Dóra

Transzplantációs immunszuppresszió során alkalmazott hatóanyagok gyógyszerészi kémiája

Dr. Völgyi Gergely