Betűméret: A A A

Követelmények

A Gyógyszerészi Kémia tantárgy félév aláírásának követelményei :

–          Az előadások látogatása kötelező, hiányozni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által limitált mértékben lehet. (TVSZ 17.§. 7. pont /240.o/)

–          Az aláírás alapvető feltétele a gyakorlati jegy megszerzése.

–          Az első félév teljesítésének és aláírásnak további feltétele, hogy az évfolyam zárthelyi eredménye legalább elégséges legyen.

–          Az elégtelen évfolyam zárthelyi javítására két alkalommal van lehetőség. Elsőként a zárthelyi írását követő héten majd még egy alkalommal – a vizsgaidőszak során – az Intézet által meghatározott időpontban.

–          A jeles eredményt elérő hallgatónak a kollokviumon az első féléves kérdését jeles részjeggyel számítjuk be a vizsga eredményébe.

–          Mivel az évfolyam zárthelyi elsődlegesen az előadások anyagára épül, ezért az eredménye a gyakorlati jegybe nem számít bele.

–          Az évfolyam zárthelyi anyagát novemberben tesszük közzé. Felkészülni a tankönyvből, az előadás jegyzetből és a gyakorlati jegyzetből lehet. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy mind a tankönyv, mind pedig a jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jogokat a Semmelweis Kiadó birtokolja. Az előadások tematikáját az Intézet hirdetőtábláján és honlapján is közzétesszük A gyakorlati jegyzet új, összevont jegyzet, amely a harmad- és negyed éves anyagot is tartalmazza. A gyakorlati munkához nélkülözhetetlen, a gyakorlatokra hozzák magukkal!

Gyógyszerészi kémia gyakorlati jegy megszerzésének kritériumai (III. év)

1.) A gyakorlatok látogatása kötelező.

2.) Maximum 3 igazolt hiányzás lehetséges. A gyakorlatokról történő harmadik, igazolatlan hiányzás a gyakorlati jegy megtagadását vonja maga után.

3.) A gyakorlatok az órarend szerinti időben, pontosan kezdődnek. Késés esetén a gyakorlatvezető a hallgatót hazaküldheti. (Vis major, pl. havazás, baleset esetén eltekintünk tőle)

4.) A gyakorlatokra felkészülten kell jönni. A felkészülést a gyakorlatvezető bármikor, előzetes bejelentés nélkül írásban vagy szóban ellenőrizheti. A felkészületlen hallgatót igazolatlan mulasztással haza lehet küldeni.

5.) A tematikában szereplő számonkéréseket az adott gyakorlaton kell teljesíteni. Halasztást a gyakorlatvezető engedélyével és vele az új időpontban megállapodva lehet kérni.

6.) A gyakorlati jegyet az a hallgató kap, aki

a) a gyakorlati anyagból történő számonkérések (zárthelyik) során legalább kettes átlagot ér el (kerekítés nélkül!);

b) teljesíti a kötelező ’Teljes cikkelyvizsgálat’ gyakorlatot (9. hét);

c) a cikkelybeszámoló (szóbeli felelés) eredménye legalább elégséges;

d) eléri a gyakorlati munka során az előírt minimum pontszámot;

e) hiányzásainak a száma nem haladja meg az elfogadható limitet. (TVSZ 17§ (7))

7.) A szorgalmi időszakon túl nincs lehetőség javító beszámolóra.

A gyakorlati munkáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsgálatok eredményeit a jegyzőkönyvben kell rögzíteni a gyakorlat végéig. A jegyzőkönyvet az eredményekkel a gyakorlat végén le kell adni vagy a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontig a gyakorlatvezetőhöz el kell juttatni. Ennek elmulasztása esetén a gyakorlatot elégtelen eredménnyel vesszük figyelembe.