a Semmelweis Egyetem
16 nap
18 óra
44 perc
28 mp

Tájékoztató az orvosi kesztyűk beszerzéseinek adatszolgáltatásáról

 A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ( a továbbiakban: ÁEEK), mint központi beszerző szervezet az orvosi kesztyű beszerzések tárgyában új, elektronikus adatbekérő felületet hozott létre, amelynek segítségével a Semmelweis Egyetemnek is adatot kell szolgáltatnia.

Az adatszolgáltatásban kizárólag a beszerzési adatokat (nem az osztályok felé történő kiadásokat) kell szerepeltetni és a tárgyhót követő hónap 15. napjáig rögzíteni. Az adatszolgáltatás érinti az ÁEEK által kötött keretmegállapodások alapján történő, és a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó megrendeléseket is.

Az első adatszolgáltatást a 2019. év első negyedévére (2019. január, február, március) egyben kell teljesíteni, a további hónapokra vonatkozóan havonta.

A fentiek értelmében kérem, hogy a mellékletben szereplő táblázatot kitöltve, minden hónap 12. napjáig, (első alkalommal 2019. április 12-ig) az adott időszakra vonatkozó, teljesített megrendelési adatokat a bi.aeek@semmelweis-univ.hu levelezési címre legyenek szívesek megküldeni.

Budapest, 2019. április 9.

Tisztelettel:

                        Farkas Dénes                                                                                                                                        igazagtó

Orvosi vizsgálókesztyűk – adatszolgáltatás

kesztyu_alaplista_aeek_