Betűméret: A A A

Kari Kutatási pályázat

 FOK Kari Kutatási Pályázat – 2015

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara belső pályázatot hirdet a kari kutatómunka támogatására a 2015. évre.

A kutatások támogatására felhasználható keretösszeg várhatóan 5 millió forint lesz. Tekintettel a rendelkezésre álló keret szűkösségére az egy pályázó által kérhető maximális összeg ebben az évben legfeljebb 500 ezer forint lehet, elsősorban dologi költségek fedezetére. Egy személy csak egy pályázatban vehet részt.

Pályázatot nyújthatnak be a Kar oktatói és kutatói, beleértve a Fogorvostudományi Ph.D. program hallgatóit is. Az elmúlt évi pályázatban támogatást nyert résztvevők közül csak azok pályázhatnak újra, akik a megadott határidőre mind szakmai, mind pénzügyi beszámolót benyújtottak.

A pályázatok bírálata tudományos értékük megítélése szerint fog történni. Emellett prioritást élveznek azok pályázatok, amelyekben következő szempontok közül egy vagy több, de különösen az első kettő pont valamelyike érvényesül, azaz a Ph.D. fokozatok megszerzésének elősegítése a Karon:

1. Ph.D. hallgatók kutatómunkáját, impakt faktoros közlemények készítését megalapozó vizsgálatok.
2. Még Ph.D. fokozattal nem rendelkezők esetében olyan kutatómunka, amely a Ph.D. fokozat publikációs követelményeinek teljesítéséhez vezethet.
3. Azok a fogorvostudományhoz és határterületeihez kapcsolódó originális vizsgálatok, amelyek várhatóan impakt faktorral rendelkező folyóiratban közölhető eredményeket szülnek.
4. A pályázó nem rendelkezik jelentős kutatási támogatással külső forrásból.
5. Elméleti intézetek és a Kar klinikái közötti együttműködés keretében tervezett munkák.
6. Karon belüli intézetek közötti együttműködések.
7. Nemzetközi együttműködések.

Pályázni a mellékelt adatlapon szereplő adatok megadásával, maximum 3 oldalas szakmai összefoglaló, szakmai önéletrajz, valamint egy oldalas költségterv benyújtásával lehet. A szakmai összefoglaló bemutatja a hátteret, a kutatási hipotézist, kérdést, a módszertant, a tervezett kísérletek rövid leírását és a várható eredményeket. A tételes költségterv indoklást is tartalmazzon.

A pályázatokat egy példányban 2015. január 12-én 15 óráig kérjük beküldeni a SE FOK Dékáni Hivatalába és párhuzamosan elektronikusan a következő e-mail címre:
palyazat2015@dent.semmelweis-univ.hu.

Azon pályázók esetében, akik a korábban ebből a pályázati forrásból támogatást nyertek, a pályázatok elbírálása során fontos szempont, hogy korábbi pályázatuk végrehajtása sikeres volt, megfelelő szakmai és pénzügyi jelentést nyújtottak be és az elfogadást nyert illetve nyer.

A pályázatok anyagát az első szerzős pályázónak 2015. január 27-én megrendezendő
Fogorvostudományi minikonferencián is ismertetni kell, s a programfüzethez előadás kivonatot is készíteni kell. A döntés és a források megnyílása ezt követően történik.

Budapest, 2015. december 3.

Dr. Hermann Péter
egyetemi tanár
dékán

Adatlap a SE Fogorvostudományi Kar Kutatási támogatási Pályázatához – 2015
(mind a pályázó, mind az esetleges társpályázók töltsék ki)

1. A pályázat címe

2. A pályázó neve

3. Beosztása

4. Tudományos fokozata (Ph.D. hallgatóknál és jelölteknél kérjük ezt a tényt feltüntetni)

5. Munkahelye

6. Amennyiben korábbi kari kutatási pályázaton támogatást nyert, úgy pályázatának címe, és az elnyert támogatás összege és annak rövid kifejtése, hogy a jelenlegi pályázat mennyiben épül a korábbi munkára, és a megelőző pályázat eredményeként milyen publikáció született (bibliográfiai adatok megadásával). Amennyiben semmilyen dokumentálható publikáció nem született, ennek indoklása.

7. Kutatási területe (3 sor)

8. Jelenleg folyamatban lévő más kutatási-fejlesztési pályázatai (a pályázat címe, témavezetője, részt vevő kutatók, a pályázat futamideje, kutatási támogatás a teljes futamidő alatt)

Mellékletek:

1. A pályázó és a társpályázók rövid táblázatos szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a
következőket, valamint azokat az információkat, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

2. Kutatási terv

3. Tételes költségterv indoklással (alapvetően dologi kiadások felsorolása)

4. Publikációs aktivitás (2010-2014)

4a. Nemzetközi folyóirat közlemények impakt faktorral (előadáskivonatok nélkül)
4.b. Hazai folyóiratokban megjelent (előadáskivonatok nélkül)
4.c. Tudományos könyvek
4.d. Tudományos könyvfejezetek
4.e. konferencia előadáskivonatok bibliográfiai adatai

5. Előadáskivonat a Minikonferenciára -a követelményekről külön dokumentumot küldünk

Minikonferencia absztrakt formai követelmények

Minikonferencia program 2015.